Bø-lege fikk forskningspris

Kommuneoverlege Anders Svensson fikk nylig en forskningspris på 15 000 kroner for sitt prosjekt.

- Vi har fått lov til å være langsiktige i helse-Bø. La oss få fortsette med å være gode lokalt, sa kommuneoverlege Anders Svensson.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Prosjektet tar utgangspunkt i regjeringens forslag om å etablere oppfølgingsteam i kommunene, ifølge Bø kommunes nettsider, som har omtalt prisen. Svensson har utforsket hvordan pasienter med store og sammensatte behov kan følges opp i kommunen, og deretter har han vurdert om oppfølgingsteamet kan bidra til å bedre tilbudet.

Studien beskriver at pasienter og ansatte opplever at pasienter med sammensatte behov ikke får gode nok tjenester i Bø, og at det er behov for å videreutvikle kartleggingsverktøy.

I utdellingen av prisen har juryen lagt vekt på at kandidaten har tatt sin egen faglige undring på alvor, at prosjektet er av allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans, at det er valgt en egnet metode og at prosjektet blir lagt frem på en engasjerende metode. Prisen, på 15 000 kroner, ble delt ut utnder forskningsdagen under Nidaroskongressen i Trondheim.