Vil styrke Vesterålen som matregion:

Inviterer bønder, reislivsaktører, butikker og politikere til idédugnad

Førstkommende tirsdag arrangerer Bø kommune idédugnad for å diskutere tiltak som kan bidra til økt matproduksjon i regionen.

Kultur- og næringssjef i Bø, Tor Andersen. (Arkivfoto)   Foto: Rune Eriksen

7. november inviterer Bø kommune til idédugnaden «Ringvirkning», som de håper skal resultere i ideer til tiltak som kan bidra til å øke matproduksjonen i Vesterålen.

Bønder, reiselivsaktører, butikker og politikere er invitert.

– Matbehovet i verden øker, og vi kommer til å være mer avhengig av matproduksjon basert på egne ressurser i framtida. Likevel ser vi at distriktslandbruket i Norge er utsatt for press. Vi risikerer ytterligere nedgang i antallet produsenter om vi ikke finner de gode strategiene for å møte denne utviklinga, sier kultur- og næringssjef i Bø, Tor Andersen i en pressemelding.

«Ringvirkning» er et verktøy utarbeidet av KS, som skal hjelpe kommuner å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling. Fra Fylkesmannen i Nordland kommer Toril Austvik og Ingvill Bang, som skal være prosessledere under møtet.

– Landbruket er ei viktig næring i Bø og i Vesterålen, både for bosetting og sysselsetting. Lokalmat og nisjeproduksjon er viktige bidrag fra landbruket. Landbruket er også med på å forme kulturlandskapet – som er en ressurs særlig for reiselivsnæringa. Vi har derfor invitert bønder, reislivsaktører, butikker og politikere til idédugnad, sier Andersen i pressemeldinga.