To vesterålskommuner utmerker seg med gode skoleresultater

To av fem vesterålskommuner gjorde det skarpt på nasjonale prøver for åttende og niende klasse i høst.

Noen av lærerne (fv.) Mats Hulthin, Trine Lise Graff, Børre Albrigtsen, Anders Johnsen  Foto: Tommy Nilsen

Bø kommune oppnådde 52 skalapoeng i engelsk. Det nasjonale gjennomsnittet er 50, og Nordland fikk 49. Øksnes fikk 50 skalapoeng i engelsk og regning, som er på nasjonalt gjennomsnitt og litt over Nordland.