Fylkestinget i Nordland:

Vil kutte i midler til oppgradering av tunnel i Bø

Plan- og økonomikomiteen i fylkestinget har innstilt på å flytte 62 millioner kroner fra oppgradering av Ryggedalstunnelen i fylkesbudsjettet. I stedet vil de bruke pengene på sykkelvei.

Ryggedalstunnelen er inngangen til Bø. Den trenger oppgraderinger, men fylkestinget flytter nå penger til sykkelvei.  Foto: Vidar Eliassen

Fylkestinget sitter i dag samlet for å stemme over blant annet budsjettet for neste år. I realiteten er mye avgjort i komitémøtene på forhånd.

En av tingene som ble endret under komitéarbeidet, var bevilgningene til oppgradering av Ryggedalstunnelen. Tunnelen er den eneste veien inn til Bø i Vesterålen, og har lenge hatt behov for oppgradering.

Slik forklarer posisjonen kuttet:


Sp-Jenssen om tunnelkutt:

– Det gjør vondt uansett hvor man kutter

Varaordfører Kurt Jenssen i Hadsel er gruppeleder for Sp i fylkestinget. Han forsvarer overføring av midler fra tunneloppgradering til sykkelvei.

 

120 millioner foreslått

I budsjettforslaget fra Fylkesrådet, i praksis fylkets rådmann, ble det foreslått å bevilge 120 millioner kroner til oppfylling av tunnesikkerhetsforskriften - i praksis er det snakk om oppgradering av Ryggedalstunnelen inn til Bø i Vesterålen:


Lokale tunneler får bedre lys

Mange lokale, og sikkert også noen utenforstående bilister, har irritert seg grundig over dårlig og gulaktig lys i Ryggedalstunnelen i Bø. Om et par uker skiftes hele lysarmaturet ut. Det samme skjer i Brokløysa-tunnelen i Sortland.

 

«Pengene vil i hovedsak gå til å oppgradere Ryggedalstunnelen på fv. 820. Arbeidene omfatter etablering av drenssystem og oppsamling av farlige væsker. Det skal monteres drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukningsapparater og nødtelefoner. Det blir installert nødnett og DAB+ i tunnelen, samt nye tekniske bygg. Foreslått oppstart i 2018 med ferdigstillelse i 2019. Totalkostnad på 120 mill. kr,» skriver rådet i sitt forslag.

Kutter 62 millioner

Plan- og økonomikomiteen har behandla saken, og landa på noe helt annet. De vil kutte 62 millioner av disse bevilgningene, og utsette tunneloppgraderinga til slutten av planperioden.

Det vil si at de ikke ønsker å bevilge noen penger før tidligst 2020. De vil flytte midlene til sykkelvei.

«De frigjorte midlene vil bli brukt til å realisere de to gang/sykkelvegprosjektene, hvor Gravdal - Ballstad tildeles 20 mill. kroner i 2018 og 27 mill. i 2019, mens Halsa tildeles 15 mill. kroner i 2021,» skriver komiteen i sin innstilling.


Bø isolert i flere timer onsdag

Bø har onsdag vært isolert store deler av ettermiddagen og kvelden, da et vogntog har sperret fylkesveien. Like før klokken 21 ble ett felt åpnet.

 

I alt går de inn for å bruke 58 millioner på tunneloppgraderinga i 2020 og 2021.

Delt fylkesting

Komiteen var delt i saken, det var komiteens flertall som stemte for. Forslaget om å flytte pengene var et fellesforslag fra Ap, Sp, KrF og Senterpartiet. I tillegg til disse partienes representanter stemte også Venstres og Rødts representant for forslaget, som dermed ble vedtatt som en del av komiteens innstilling.

Etter det VOL erfarer, ønsker hverken MDG, Rødt eller Venstre primært å flytte penger til sykkelveiene herfra. MDG og Venstre vil stille et eget forslag, hvor pengene til tunnelsikring og -oppgradering beholdes.

Også Rødt ønsker primært å hente inn penger til sykkelvei på andre måter, men stemmer trolig for komiteens forslag om deres eget faller. Det er ikke gitt at noen av disse tre partiene stemmer for flyttingen av pengene når saken avgjøres endelig i morgen.

Uansett har det lite å si - Sp, Ap, KrF og SV har flertall, og kan dermed trumfe endringene gjennom, eventuelt mot stemmene fra de resterende partiene.