Hedret ildsjeler for frivillig arbeid

Bø kommunestyre har en fin tradisjon med å hedre ildsjeler i kommunen.

Odd Håkon Bjugn, fikk heder i kommunestyret.  Foto: Tommy Hansen

Gjennom året får ordføreren i Bø flere henvendelser om å gi en utmerkelse til en spesiell person. Derfor har han valgt å gi et klapp på skuldra til flere ildsjeler som har lagt ned et frivillig arbeid i kommunen. Diplom og julestjerne vanker det på disse personene, samt rosende ord.

– Det handler om å bli lagt merke til, så skal vi prøve å gjøre litt stas på disse ildsjelene. Men det er viktig at vi blir tipset om disse gode ambassadørene i løpet av året, uttalte ordføre Sture Pedersen.

Odd Håkon Bjugn, lære i hele sitt yrkesaktive liv, var en av disse. I tillegg til sin læregjerning har han hatt stor innvirkning rundt Bø Musikkforening gjennom flere 10-år.

– Han har også fått folk ut i vår flotte natur i Trolldalen ved å legge til rette for nettopp dette. Det er et tilbud for folk flest, og kanskje spesielt for bevegelseshemmede. Et lavterskeltilbud, med andre ord. Det handler ikke om å nå den høgste topp, men om å komme seg ut. Odd Håkon med gode medhjelpere har her gjort en formidabel jobb, roste ordføreren.

Svein Roger Brun  Foto: Tommy Hansen

Svein Roger Brun var den andre som i møtet i dag fikk en påskjønnelse. Uten Svein Roger hadde ikke Bø Næringsforening eksistert, mente ordføreren.

– Han gjør dette frivillig, og uten foreningen hadde vi blant annet ikke hatt toaletter ved Ryggedalstunnellen. Og ved å gå foran som et godt eksempel ved å holde det rent og pent rundt om kring har Svein Roger vært eksemplarig. Innen reiseliv har han også gjort mye godt for Bø kommune.