Midler til Ryggedalstunnelen:

– Skal gjøre hva vi kan for å få på plass dette i 2019

Fylkesordfører og sortlending Sonja Steen (Ap) lover at posisjonen på fylket skal gjøre hva de kan for å få på plass tilstrekkelige midler til oppgradering av Ryggedalstunnelen med oppstart 2019.

Midler til oppgradering av Ryggedalstunnelen kan komme på plass til 2019  Foto: Øivind Arvola

Da fylkestinget hadde årets siste møte denne uken, vedtok posisjonspartiene Ap, KrF, SV og Sp blant annet å omprioritere midler i økonomiplanen fra oppgradering av Ryggedalstunnelen inn mot Bø til fordel for gang- og sykkelsti i Lofoten.

Torsdag ble det avholdt kommunestyremøte i Bø, der ordfører Sture Pedersen (Ap/H) fra talerstolen gav klart uttrykk for hva han følte rundt omprioriteringen.


Forbannet over at tunnel-midler ble fjernet i Bø

– Det er en uvirkelig opplevelse

Ordføre Sture Pedersen (AP/H) i Bø tordner fra talerstolen i kommunestyret etter at det i går ble kjent at midlene til renovering av tunnellen inn mot Bø er fjernet.

 

– Vi må nå jobbe for at bevilgningen for 2019 kommer på plass, uttalte han blant annet.

Lys i tunnelen

Dagen etter at fylkestinget har gjort sine prioriteringer, er det en fattet men optimistisk Bø-ordfører Vol prater med.

– Man må bare bevare håpet, og signaler gitt fra fylkets politiske posisjon går på at det skal være vilje til å se på saken på nytt og om mulig forsøke å finne tilstrekkelige midler. Mer enn dette vet jeg ikke per i dag, uttaler ordfører Sture Pedersen.

Bø-ordføreren får på lang vei støtte i sine tanke fra fylkesordfører Sonja Steen (Ap), som var med på å omprioritere midlene fra tunnelen i Bø til fordel for gang- og sykkelvei i Lofoten.

– Det er ingen enkel jobb å måtte foreta beinharde prioriteringer mellom viktig tunneloppgradering og fokus på myke trafikanter. Det handler enkelt og greit om kroner og ører, og det er som sagt ingen enkel jobb å prioritere. Jeg vet at det er et skrikende behov for opprusting av Ryggedalstunnelen, og jeg har stor forståelse for Pedersens hjertesukk, innrømmer fylkesordføreren med hjemadresse Sortland.

– Er dette en sak som posisjonen nå vil prioritere og om mulig forsøke å finne tilstrekkelige midler til tunneloppgraderingen?

– Jeg har god tru på at vi skal makte nettopp det, og jeg lover å være en pådriver for prosjektet. Det skal i alle fall ikke stå på viljen fra vår side, lover hun.

Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), bekrefter Steens uttalelser.

– Det ligger helt klart en intensjon om oppstart av prosjektet Ryggedalstunnelen til sommeren 2019. Utfordringen blir her å finne inndekning, og jeg understreker at det er en intensjon og ikke et klarsignal om oppstart 2019, sier han i en kort kommentar til saken.

Det kan med andre ord, bokstavelig talt, se ut til at det er lys i tunnelen for nødvendig oppgradering av Ryggedalstunnelen innen relativt nær framtid.

Fylkesordfører Sonja Steen