Stocco utvider:

Får tillatelse til å sette opp ny hjell

Stocco AS ved Vinjesjøen får tillatelse fra kommunen til å sette opp en hjell for å drive produksjon av tørrfisk. Den blir over 70 meter lang.

Stocco AS har fått tillatelse fra Bø kommune til oppføring av en ny fiskehjell.   Foto: Arkivfoto

Odd Einar Jarle Sørensen er daglig leder for Stocco AS, som driver produksjon av tørrfisk, klippfisk og saltfisk. Bedriften ble etablert i 2007, og kan vise til god lønnsomhet og piler som peker oppover de siste årene.

Fiskeforedlingsbedriften har søkt Bø kommune om oppføring av en ny hjell, og har ifølge et brev fra kommunen nå fått tillatelse til å sette opp hjeller til fiskeproduksjon på gårdsnummer 16, bruksnummer 40.

Tillatelsen skjer gjennom et delegert vedtak.

Anleggets størrelse er på 72 meters lengde, med 26 meters bredde og en høyde på fire meter.

Bø kommune stiller noen vilkår i forbindelse oppføringen av fiskehjellene:

– Det må etableres et toppdekke på minimum 60 centimeters tykkelse, inklusive duk, med variasjon ut fra eksisterende toppdekke og ønsket overflatehelling.

Kommunen gir heller ikke tillatelse til stedlige masser, masser må tilføres tomten.

Et annet vilkår er at helningen bør tilpasses og der skal minimum være to prosents helling. Der områder er blottlagt skal det legges ny masse.

Bø kommune tillater heller ikke at det graves i eksisterende fylling. Tillatelsen til å sette opp hjellen faller bort om det ikke igangsettes innen tre år, opplyser teknisk sjef Rune Dahl i et brev til Stocco AS.