Kritisk vannsituasjon i Bø:

– Alle i Bø bør ordne seg et lager av drikkevann

På grunn av kritisk lav vannstand, stenges forsyningen enkelte steder. – Fyll opp beholdere med drikkevann umiddelbart, anmoder teknisk etat i Bø kommune.

Vannnivået i Ramnflauget er blitt faretruende lavt, og mange i Bø i nord - og østbygda blir påvirket.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

På grunn av kritisk lav vannstand må vannforsyningen i enkelte områder stenges i perioder fra kl.2000 søndag 15.april og til i morgen tidlig, mens arbeid på linjen pågår, skriver teknisk etat i Bø kommune til innbyggere som har kommunalt drikkevann.


Går mot kronisk vannmangel i Bø - noen kan bli fri

Teknisk etat i Bø kommune har sendt ut varsel om at nivå i vannmagasinene er i ferd med å bli prekært, og noen abonnenter kan bli fri for vann i kranene.

 

– Abonnenter som fortsatt har vann anmodes om å fylle opp beholdere til drikkevann umiddelbart. Vi beklager de ulemper dette medfører, og vil igjen anmode alle abonnenter om å være sparsomme med vannforbruket frem til situasjonen bedrer seg.

– Dramatisk

Ingeniør for vann og avløp, Andreas Andersen, sier situasjonen er dramatisk.

–  Situasjonen har forverret seg kraftig fra i går kveld. Det som skjer er at det er så lite høyde på vannet i forsyninga at vi får ikke nok mengde gjennom renseanlegget. Vi får rett og slett for lite trykk, vi har halvparten av trykket vi vanligvis ligger på, sier Andersen.

– Det betyr at de abonnentene som ligger langt unna vil få dårligere trykk og noen vil også bli fri, sier han.


Steine og Vinje-området. Mange i Bø et berørt av vannkrisen.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

På teknisk har det vært et krisemøte, og man har sendt ut melding til delområder som blir stengt i perioder i et forsøk på å få vann fra til bøndene i første rekke.

– Vi prøver nå å få ordnet reservekilden og få koblet den inn. Vi skal også se om der er andre tiltak vi kan gjøre for å få opp trykket, sier Andersen.

Høyt forbruk og frost

Bø kommune har gått ut med anmodning om at folk må være forsiktig med vannforbruket. Og de som fortsatt har vann i kranene, må tappe opp beholdere med drikkevann.


Vannnivået er blitt faretruende lavt, og mange i Bø i nord - og østbygda blir påvirket.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

– Vi har sett siden februar at nivået i magasinene er gått ned og forbruket har vært høyt, så det er sikkert mange som har hatt åpen kran for frosttapping. Der er også mange områder som har vært fri for vann fordi ledningene har vært frosset. Og derfor ville vi ikke gå ut med et generelt forbud mot å ha vannet rennende, sier han.

Det er meldt regn midt i neste uke, og i Bø krysser man fingrene for at det blir et realt regnskyll.

Pumpestasjon og renseanlegg i Trolldalen.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

– Vi har vært i kontakt med bøndene og fiskebrukene og prøver å få ordna slik at de får drifta til å gå som normalt, sier Andersen.

Brannvesenet kjører ut vann

Brannvesenet er i aksjon har allerede vært ute med brannbilen for å fylle opp vann.

– De har fylt opp hos noen av bøndene og vi har også kallet inn mer mannskap så vi skal rundt og gjøre det vi kan, sier han.

Torfinn Johnsen, brannmester, fyller vann hos Kyrre Inge Olsen på Vea.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

– Hvis vi tar Heggedalen i bruk gir vi ut varsel på SMS og telefon om at vi pålegger kokeforbud. Dette blir mest sannsynlig å gjelde samme område som sist, Guvåg, Røssnes, Haugsnes og Klakksjorda, sier Andersen.

-–Kommer dere til å arbeide utover natta for å forsøke å ordne dette?

– Ja, vi må bare prøve alt vi kan. Der er fortsatt tele i marka, så om områder blir stående trykkløse risikerer vi at det fryser, det er også et moment, sier Anders Andersen.

Han tilføyer at ved teknisk skal de jobbe utover så lenge der er noe å gjøre.

Rammer nord- og østbygda

– For sørbygda fra Ramnflauget er det lavt nivå, men så vidt vi vet er det ingen som er fri for vann. Det er i nordbygda og østbygda dette har størst påvirkning, sier han.

Det ligger fortsatt mye is på vannene, og selv om det har begynt å smelte på toppen er det ikke nok.

– Vannet må komme seg ned gjennom isen. Det er på tide at vi får vårsmeltinga nå, sier Andersen.


Siste oppdatering

Ved 2230-tiden søndag kveld opplyser Bø kommune at høyereliggende strøk på Straume har vært fri for vann i en periode søndag ettermiddag. Eidet og bygdene langs Jørnfjorden er fortsatt fri for vann. Disse skal etter planen koples på Heggedalsvannet, men der er det påvist meget lave konsentrasjoner av coliforme bakterier. Dersom planen lykkes, blir det kokepåbud for disse bygdene. Om planen lykkes, blir klart i løpet av natten.

I mellomtiden blir bøfjerdingene bedt om å ta forholdsregler:

– Alle bør ordne seg et lite lager med drikkevann, sier Andersen.