Bø kommune jobber døgnet rundt for å få kontroll på vannkrisen

Brannmester Torfinn Johnsen og alle øvrige ansatte ved teknisk etat skal jobbe døgnet rundt for å få kontroll med vannkrisa.

Brannsjef

I natt jobbes det med å spyle opp ett rør sånn at et reservereservoar i Heggedalen kan brukes, men samtidig må brannvesenet i Bø hjelpe bøndene. Det er lamming og kalving og bøndene er avhengig av store mengder vann. Derfor er det satt i gang et stort apparat med å sikre vannforsyning til kommunens bønder.

VOL møtte brannmester Torfinn Johnsen da han hjelp Kyrre Inge Olsen på Vea med vann.