Vesterålskraft i gang i Bø:

2400 strømmålere skal byttes ut i Bø

Utskiftingen av strømmålere er startet, og arbeidet skal pågå fram til august. – Dette er positivt, og gir nye muligheter for innbyggerne særlig når det gjelder grønn energi, sier ordfører Sture Pedersen.

– Dette er positivt, og gir nye muligheter, sier ordfører Sture Pedersen. Til venstre Ola Pedersen og Stian Falch i Vesterålskraft.  Foto: Tone M. Sørensen

Bø er en av eierkommunene i Vesterålskraft og ordfører Sture Pedersen fikk sin nye måler installert onsdag i det Vesterålskraft er i full gang med å bytte ut om lag 2400 strømmålere i kommunen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere (AMS) i Norge innen 1. januar 2019.

– Vi har en underentreprenør som tar seg av monteringen, Smart service Norge er det som utfører dette. De har et lag på 12 montører, ser seks montører er på hver uke, sier prosjektleder i Vesterålskraft, Ola Pedersen.

– Forbedring for kundene våre

I løpet av mai og juni skal utskiftingen av strømmålere være ferdig i Sortland kommune. I august skal skal monteringen av 2400 målere i Bø være på plass, og da starter arbeidene i Øksnes.

– Vi har hatt denne typen målere siden 2003, men nå byttes disse ut med en nyere og oppgradert variant. For kundene våre er dette en forbedring og vi får bedre oversikt over slikt som spenningsproblematikk hos den enkelte, sier han.

Innføringen av de nye automatiske strømmålerne er ei stor modernisering av strømnettet. Målerne vil gi både nettkunder og nettselskaper fordeler i årene som kommer.

For Vesterålskraft vil de nye målerne både gi bedre overvåkning av nettet. Nettselskapet blir raskere varslet ved feil, slik at utbedring av feil og strømbrudd kan skje raskere, noe som bidrar til bedre forsyningssikkerhet og økt leveringskvalitet.

– Målerne er også viktige i planleggingen vår produksjon, de vil gi oss bedre oversikt over forbruk i nettet vårt. Det er også et viktig verktøy i forhold til planlegging av utbedringer, sier Pedersen.

Han tilføyer at de nye målerne også kan forta slikt som jordfeils-deduksjon. For de som får målerne er det lettere å få bedre og mer oppdatert informasjon om eget strømforbruk og du slipper å lese av måleren.

500 i uka

Noen har uttrykt bekymring for stråling fra automatiske målere.

– Vi forholder oss til det Statens strålevern sier når det gjelder disse målerne, sier Ola Pedersen.

– Jeg er ikke bekymret i forhold til stråling, vi har jo hatt en type automatiske målere tidligere, sier Sture Pedersen.

I tillegg til underentreprenør, foretar Vesterålskraft selv monteringen av strømmålerne i nye anlegg og bygg,

– Vi er tre montører som utfører den jobben. Det er nok å gjøre, sier Stian Falch i Vesterålskraft.

– I Bø skal nå 500 målere byttes ut i uka, og vi er allerede godt i gang, sier Ola Pedersen.

Nye muligheter med solceller

Bø-ordføreren er opptatt av de nye mulighetene de automatiske strømmålerne kan gi. De er nemlig rigget for at hver enkelt husstand ved bruk av moderne grønne løsninger kan produsere sin egen energi.

– Disse målerne er rigget slik at de leser av strøm som blir produsert og levert ut på nettet sier Ola Pedersen.

Løsninger for strøm fra fornybare energikilder som sol og vind, er i rivende utvikling og blir mer og mer aktuelt for vanlige husstander også.

 – Solcelleteknologien er i stadig utvikling, og blir billigere å kjøpe. Med å bygge et tak med solceller på så kan en husstand produsere strøm og sende den ut for nettet, og få betalt for strømleveransen. Det er spennende, og gir nye muligheter for bøfjerdinger, sier Sture Pedersen.

Enova har støtteordninger, og du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

– Vi synes det er bra at vi får disse målerne på plass, dette er ei forbedring for kundene våre, sier Ola Pedersen.