Godt trykk tilbake i kranene til nordbygda:

Formidabel innsats for å berge vannsituasjonen

Gjødalsvannet ble natt til onsdag koblet til i Husvågen, og leverer renset vann ut, noe som hjelper på forsyningen. Ingeniør Andreas Andersen berømmer de mange som gjorde en innsats under krisen.

Ingeniør for vann i Bø kommune, Andreas Andersen berømmer alle som bistid under krisesituasjon i vannforsyninga.  Foto: Tone M. Sørensen

– Både Ottar Bergersen, Vesterålskraft, Ahsell,  teknisk personell og brannvesenet har gjort en solid innsats, sier ingeniør for vann i Bø, Andreas Andersen, og tilføyer at spesielt det å ha en entreprenør som er lokalkjent, har vært veldig bra i arbeidet med å berge forsyninga.