Bø skal bruke 1 million på gatelys:

– Dårlig markedsføring å mørklegge kommunen

Bø kommune tar nå grep for å fortsette det gode samarbeidet med lysforeninger, og setter fart i arbeidet med å få opp strømskap på gatelys. Det vil spare Bø for 600.000 kroner.

Geir-Viggo Pedersen (H/Ap) og Frode Pettersen (SV).  Foto: Tone M. Sørensen

De frivillige i diverse lysforeninger har opp gjort en stor innsats for å bringe lys i mørket, bokstavelig talt. I 2010 da Sture Pedersen hadde sin første periode som ordfører var samtlige lysforeninger innkalt til møte.

Foreningene forsvinner

– Temaet den gang var hvordan skal vi klare å holde i gang lysene slik man har gjort på en utmerket måte i generasjoner. Kommunen er kjent for lysforeningene, men nå ser vi at disse forsvinner av naturlige årsaker, sier Pedersen.

Bare de største kretsene har klart å opprettholde lysforeninger, blant dem Straume Vel.

– Kommunen har hele tiden betalt strøm, det har alltid ligget i bunn og kommunen ønsker å fortsette å gjøre det, sier han.

Nå skal Bø i gang med å montere opp strømskap, slik at man betaler for det faktiske forbruket. Slik det har vært til nå har man betalt for hvert punkt og hvert lys en fast pris, uavhengig av om det lyste eller ikke.

Da arbeidet som startet opp i 2010 ble det satt en frist på to år, om strømskap ikke var i orden ville kommunen stenge lysene, men dette har ikke blitt gjort.

Har betalt dobbelt opp

– Dette har med kostnader å gjøre, det er ikke tvil om at det er dyrere å betale for hvert punkt enn for faktisk forbruk. Flere strømmålere er kommet opp og nå gjenstår det noen og 20 stykker, sier Pedersen.

Nå haster det litt å få fortgang i arbeidet, for fra nyttår 2019 er det ikke lov å ha ordninger der man betaler for lyspunkt, og ikke har måler montert.

– Dette er ikke noe vi gjør fordi vi ønsker å mørklegge bygder. Jeg er personlig blitt kontaktet av flere som er nervøse for hva som skjer nå, sier Pedersen.

Behovet for en gjennomgang er åpenbart, det har vært for dårlige rutiner og det har medført at kraftlaget har tatt betalt for mange lyspunkt som faktisk hadde måler.

– Per i dag har vi fått signal på at de skal tilbakeføre over 200.000 kroner tilbake til kommunen. For når man gjør dette grepet ser vi at vi har betalt dobbelt opp, for strømmålere og punkt, sier Pedersen.

– Er positivt

Bø vil bruke 1 million kroner til å få utført forbedringen på gatelysene, med kjøp og montering av strømmålere. Men med målere på plass kontra fastpunkt, vil man spare 600.000 kroner i året.

– Det er ikke snakk om at kommunen skal overta gatelysene. Men kommunen skal gjøre sitt, det skal ikke stå på oss, sier Pedersen, som er glad for at man tar grep for å få oversikt og kontroll over gatelysene.

– Jeg utfordrer formannskapet på at vi må prøve å komme i mål før høsten med dette med strømskap. Og da må vi utfordre lysforeningene på at de må få ordnet til. Kommunen stiller med strømmålere slik at vi slipper å mørklegge så mye, sier han.

Den millionen Bø skal bruke på gatelysene skal innarbeides i økonomiplan i 2018.

– Det er positivt at vi får dette på plass, sier ordføreren.

– Blir «månelyst»

Geir Viggo Pedersen (H/Ap) synes det var på høy tid med opprydding, og poengterte at han synes det er viktig at alle lysforeninger behandles likt.

– At vi investerer i EX-kabel også er lurt, da kan vi spare strømmålere og klare oss med en måler i stedet for to eller tre, sier Pedersen som poengterte at det er viktig å komme raskt i gang med arbeidet, og at kommunen stiller med det som trengs. For hvis ikke blir det en annen type lys enn gatelys:

– Det kommer til å bli «månelyst» om der ikke er strømmålere, og lysforeningene har alt sitt i orden. Vi må komme raskt i gang slik at de som har sitt i orden får lys til høsten. At ikke kommunen får skylda for at ikke strømmålere er på plass, sier Pedersen.

Statens vegvesen sitt ansvar

Atle Olsen (Frp) er enig:

– Jeg tenker det er dårlig markedsføring å mørklegge kommunen, sier han og pekte på at Straume Vel fram til nå har sørget for gatelys på strekka langt fv 820  fra rundkjøringa til Bøheimen.

– Dette skal egentlig være vegvesenet sitt ansvar, for de har ansvaret for gatelys der de har stått for bygging av gang- og sykkelvei. Dette er noe vi bør sjekke ut med en gang, sier Olsen.

– Han viser også til at det er kostbart for veiforeninger å vedlikeholde gatelys, og stilte spørsmålstegn ved hva man skal gjøre der det ikke er lysforeninger.

 – Det er overhode ikke et ønske om at vi skal mørklegge bygda, det håper jeg vi unngår. Det høres dramatisk ut, men jeg tror vi til høsten har disse lyspunktene oppe og går, selv om det er ei utfordring for deler av bygda, sier Sture Pedersen.