Legger til rette mot plastforsøpling i havner:

– Noe av det viktigste vi kan gjøre

Tom Tobiassen (H/Ap) er fornøyd med at det kommer en avfallsplan for alle havner i Bø kommune.

Tom Tobiassen (H/Ap) er fornøyd med at det utarbeides en felles plan for håndtering av søppel ved samtlige havner i Bø.  Foto: Tone M. Sørensen

Avfallsplan for samtlige havner i Bø kommune er blitt lovpålagt fra Fylkesmannen. Alle kystkommuner må registrere sine havner og kommunen har en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for alle havner i sin kommune, både private og kommunale.

– Dette er et flott tilbud fra kommunen, og flere har gitt tilbakemelding og informasjon om at de er med. Det gjelder Skårvågen og Kråkberget, sier ordfører Sture Pedersen.

Håndtering av søppel

I løpet av møtet kom det fram at Eidet småbåtforening ikke har mottatt brev fra kommunen om å registrere seg og bli med på felles avfallsplan, og man ble enige om å sende ut brev på nytt for å være sikre på at alle blir med.

Ringstad båtforening, Vinje småbåthavn, Guvåg, Eidet marina, Eidet småbåtforening og Eidet marina er de som til nå ikke har gitt tilbakemelding. Det er i tillegg fem kommunale småbåthavner i Bø.

Målet med avfallsplanen er å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger slik at søppel fra småbåter og lystbåter blir levert til mottaksordning i havnene.

– Alle bør henge seg på, dette er et kjempegodt tilbud. Kommunen har flytekai ved Straumsjyen og felleskaia. Der er kommunale kaier der det overhodet ikke finnes noen plass å gjøre av avfall, slik at dette bør komme på plass, sier Atle Olsen (Frp).

– Noe av det beste vi kan gjøre

Marin forsøpling og plast i havet er kommet høyt på dagsordenen i vår. Tom Tobiassen (H/Ap) synes det er bra at kommunen setter søkelys på problematikken.

– At det kommer fokus på disse tingene er noe av det beste vi kan gjøre. Det kan være en forglemmelse at ikke alle har svart, eller at de allerede har eksisterende ordninger, for der er småbåthavner som har ordninger med at de tar søpla med heim, sier han.

Formannskapet i Bø ble omforent om å ta en ny runde for å forsikre at alle kommer med i den felles avfallsplanen i kommunen.