Ny linje er kommet på plass:

Sikrer strømforsyninga til Bø

Linka AS har vært hovedentreprenør og Ottar Bergersen & Sønner underentreprenør når Vesterålekraft har sørget for ei ny linje som sikrer strømforsyninga til Bø.

Har sikret forsyninga til Bø: Sindre Brun i Vesterplskraft, Tom Ringstad fra Ottar Bergersen & Sønner og Knut Arne Aasand fra hovedentreprenøren Linka AS.  Foto: Tone M. Sørensen

Siden før påske har arbeidet pågått med den nye linja som strekker seg over fjellet og fram til Ryggedalstunnelen, på Bøsiden. Kraftlinja som nå er ferdig, vestover fra Ånnfjorden til Bø gjennom Teistpollskaret til Ryggedalstunellen, og skal gi mer stabil strøm til Bø i framtida.

Stolpene til den nye kraftlinja ble levert på parkeringsplassen ved Kuskardalen 5. mars.

– Vi startet med våre arbeider en måned før dette, med å gjøre forberedelser, sier prosjektleder hos Ottar Bergersen & Sønner, Tom Ringstad, som  forteller at det har vært en krevende trase å arbeide langs, der utfordringene både har vært et svært kupert terreng, og store snømengder.

Andre krav i dag

Tirsdag var Sindre Brun fra Vesterålskraft og gikk befaring av linja sammen med prosjektlederen, i forbindelse med at Linka AS nå er ferdige med jobben.

–Dette er noe vi har bygget for å sikre forsyningen av strøm til Bø kommune, dette er et risikoreduserende tiltak for hele nettet. For strømnettet i dag, settes det helt andre krav til strømforsyning enn på 1980-tallet, sier Sindre Brun i Vesterålskraft.

– Det er slik at der skal være strøm når man skrur på bryteren, noe annet er utenkelig, sier han.

Inn i tunnelen

Bø-tunnelen skal snart oppgraderes, og en ny trafo som skal på plass skal stå inne i tunnelen.  

– Egentlig skulle man snart gå i gang med arbeidet, men de 20 millionene som var satt av til tunnelen forsvant til en gang- og sykkelvei i Lofoten i siste liten, sier han.

Brannsikring og det elektriske i tunnelen er blant det som skal oppgraderes.

– Når vegvesenet går i gang med prosjektet skal de ha strøm herfra og rett inn i tunnelen. De vil sprenge inn i veggen for å plassere ny trafo der. Foreløpig vil vi sette opp en brukt trafo som blir stående her på utsiden, men det er en midlertidig løsning som er tenkt å stå her i bare noen år, og som skal gi forsyningen inn i tunnelen sier Sindre Brun.

Når vegvesenet går i gang med arbeider i tunnelen, henter de strøm rett inn fra en midlertidig trafo, som blir stående like utenfor.  Foto: Tone M. Sørensen

 

Arbeidet med å få den midlertidige trafostasjonen på plass skjer i løpet av de neste dagene.

Det er El-team som skal legge strøm inne i selve tunnelen, når Statens vegvesen tar fatt på prosjektet. Da den 1612 meter lange Ryggedalstunnelen ble bygget i 1980 var den med en prislapp på 30 millioner kroner Norges desidert dyreste tunnelprosjekt, forteller Tom Ringstad.

– Det var nok en svimlende sum den gang. I dag ville det knapt holdt til riggen, humrer Knut Arne Aasand.

Om lag 3,5 millioner kroner

– Det vi har gjort i dag er at vi har gått hele linja fra Teistpollen, akkurat over pollen er det lagt 800 meter med sjøkabel, og totalt er den nye linja tre kilometer land. Kostnadene med å sette opp den nye linja som sikrer forsyninga til Bø er på om lag 3,5 millioner kroner, sier Brun.

Entreprenørene og Vesterålskraft har lagt seg i selen for at den nye linja skal være så lite ruvende i naturen som mulig. Stokkene er nå mørke, men vil lysne og bli gråere over tid, og linja er også strukket så lavt som det er tillatt.

Fornøyd trio: -Prosjektet er godt gjennomført og ferdig før tiden, sier Sindre Brun i Vesterålskraft om arbeidene til de to entreprenørene. 

 

– Selv om dette kanskje ikke er det mest brukte frilufts- eller jaktområdet så er vi nøye med at linja ikke skal vises i naturen. Vi har prøvd å gjennomføre bygginga på en skånsom måte, og siden arbeidene ble gjort på vinteren blir terrenget skånet av snøen. Der er også gjort opprydding i etterkant, for at det skal se pent ut, sier Sindre Brun.

Glir fint inn i terrenget

Knut Arne Aasand hos hovedentreprenøren Linka AS er godt fornøyd med utformingen:

– Den nye linja glir fint inn i terrenget, sier han.

Selv om den tilsynelatende ser ut som ei lavspentlinje, er den nye linja høyspentlinje.

– Det er ei høyspentlinje med 22 KW, og det er en spesiell type kabel som er brukt, såkalt fxel-kabel som er hengt opp. Denne kabelen kan også legges som sjøkabel, ned til inntil 100 meters dybde, sier Sindre Brun.

Blir ei mørklegging

Kabelen skal også strekkes gjennom tunnelen, for å hente forsyninga fra andre siden, der den utdaterte trafostasjonen fra 1980-står. For å få til dette må strømnettet i hele Bø kobles ut.

– Den gamle trafoen blir revet og for å få det til må vi koble ut og mørklegge Bø kommune, dette er noe vi skal gjøre senere i høst  i forbindelse med oppgradering på Reinshaugen, sier Brun.

En mildertidig trafo skal brukes noen år, før en ny bli plassert inne i selve tunnelen.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Tidligere hadde Vesterålskraft to strømlinjer til Bø, men ble pålagt av NVE å rive den ene, noe som førte til at man ble uten redundans til Bø.

– Ja, de påla oss å rive linja, og deretter fikk vi kjeft fra NVE for at vi ikke hadde redundans i strømforsyninga til Bø, humrer Brun og tilføyer ar man skal ha to forsyninger i regionalnett, men den nye linja som Vesterålskraft har satt opp nå er distriktsforsyningsnett.

Ferdige før tiden

Entreprenøren Linka AS skal gjøre flere oppdrag i regionen, blant annet i forbindelse med strømforsyningen Lofotringen.

– Jeg regner med at i 2020 er jeg veldig godt kjent i regionen, humrer Knut Arne Aasand.

Fra venstre Sindre Brun, Knut Arne Aasand og Tom Ringstad.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Vesterålskraft roser entreprenøren for vel utført arbeid.

– Det har vært en veldig fin og ryddig prosess, Linka AS har gjort et godt arbeid og prosjektet er ferdig før planlagt tid. Vi er veldig glade for at vi nå har fått em sikrere strømforsyning til Bø, sier Sindre Brun.

Knut Are Aasand gir på sin side ros til underentreprenøren Ottar Bergersen & Sønner. Han har lang erfaring fra denne typen arbeid, og sier det han har sett levert er profesjonelt.

– Veldig bra utført gravearbeid, konkluderer han.