Spleiselag mellom kommunen og Vesterålskraft:

Nå blir det mer fiber i Bø

Vesterålskraft og Bø kommune går sammen i et spleiselag for å få mer fiber og bedre internetilgang for om lag 100 bøfjerdinger.

Sture Pedersen orienterte kommunestyret i ordførerens hjørne.

– Dette er ei sak som jeg er ofte kontaktet om, og jeg ser det i sosiale media at der er endel bøfjerdinger som er misfornøyd med at man ikke har klart å få tilrettelagt for fiber. Mange har en type netttilgang, men det er ikke godt nok i forhold til fiber, som er ei fantastisk løsning, sier Pedersen.

Store kostnader

Bøordføreren opplyser at det har forverret seg litt når det gjelder muligheten for å få utbygd hele Bø kommune. En av årsakene til det er at det er skåret ned på muligheten for å få statlige tilskudd til denne typen infrastruktur.

– Det er skåret kraftig ned på midlene og det er mange som søker, slik at man skal være heldige for å nå opp. Vi skal fortsetet å søke, for det er ganske store kostnader, det er godt over 10 millioner kroner enkelte områder, for å få dette til, sier han.

– Der er noen områder jeg har utfordra Vesterålskraft på, og saka er egentlig ferdig. De ser at dette er en viktig sak for de det gjelder. Jeg vil sette et formannskapsmøte for å få forelag sak som forteller om eksakt område som kan få bredbånd for en billig penge for Bø kommune, sier Pedersen.

Ved å ha møtet kan man få satt i gang prosjektet, etter at kostnaden er blitt innregulert.

– At formannskapet forhåpentligvis gjør et vedtar som gjør at kraftlaget kan starte arbeidet umiddelbart, da kan disse få bredbånd innenfor dette året, sier  han.

Om lag 100 husstander

Området der skal legges fiber er fra Nordahlsstrand og helt til Lynghaugveien, men ikke opp til Lynghaugen.

– Her er en del fiber i området, men kapasiteten er ikke god nok. Spesielt fra Føre og opp mot Lynghaugveien har de ikke noe tilbud, nå vil de også få et tilbud om fiber. Alle husstander i området, som er om lag 100 vil få tilbud om fiber, sier Pedersen.

Vesterålskraft går inn med  2,5 millioner kroner, mens det er skissert at Bø kommune går inn med 400.000 kroner.

– Det er løsninga som er skissert og da løser vi de floken. Og da vil det i tillegg kanskje åpne seg en mulighet for å legge sjøkabel over til Søberg. Jeg skal ikke garantere det, men det er en ny mulighet til å se på hvordan vi kan få ordna fiber over til Søberg, sier han.

Lavere dekningsgrad

– Det som vi også sliter litt med i Bø er deknignsgraden innefor felt som har vært utbygd, vi ligger en del lavere enn Øksnes og Sortland. Vi har en dekningsgrad på 60, klarer vi få det opp på Sortlands-nivå og Øksnes-nivå er det opp mot 80 og 90. Og da kan vi få bredbånd til andre deler av bygda, sier Pedersen.

Tilføyer at det er folk som skal stille opp på dugnad for å grave ned kabel.

– Dette virker veldig lovende, nå er det om å gjøre å få gjort vedtaket i formannskapet, sier han.

Det som vi også sliter litt med i bø dekningsgraden innenfor felt som har vært utbygd ligger og del lavver eøksbnes og sortlanddeknignsgrad opå om lag 60, klarer vi få det opp sortland lksnesdivp opp mot 80 og 90. kan få bredbånd andre deler bygda. Dugnad er folk soms skal dtile opp grave ned kabel. Virker veldi glovende om få gjort vedtaket i formannskapet.

– At alle får muligheten

Svein Helge Martinussen (V) har lest at Vesterålskraft satser med utbygging av fiber og bredbånd både i nabokommunen og i Sortland.

– Det er rett og rimelig at Bø skal tilgodeses med utbygging. Jeg synes det vil være et bra tiltak hvis vi får koblet sammen Steine og Straume over den avstanden, slik at alle som bor her får muligheten til å koble seg på bredbånd, sier Martinussen.

Han tilføyer at han trodde fiber allerde var lagt nord for det som var Fjærvoll skole til Bøheimen, og var ikke klar over at det manglet fra Nordahlsstranda og nordover.

Ordføreren bekrefter at det foregår utbygging i nabokommunene, men at dette også er et spleiselag i likhet med det Bø prøver å få  til.

– Der er noe fiber fra Nordahlsstranda, men de klarer ikke tilby det til alle husene og mengden de kan bruke er for svak. Spesielt sist på strekningen er det noen i området som mangler, og det er en del som ikke får det til å fungere fordi det er alt for dårlig dimensjonert, sier Pedersen, som fikk signaler om at hele kommunestyret var positive.