– Det ser litt bedre ut for neste år i Bø - takket være folketallet

At folketallet har holdt seg stabilt i Bø, gjør at statsbudsjettet kom med gode nyheter for kommunen. Rådmann Gundar Jacobsen er forsiktig optimist, når det gjelder økonomien. – Det ser bedre ut nå enn det gjorde på samme tid i fjor, sier han.

Håkon Ulriksen (H/Ap) er fornøyd med at havbruksfondet er frie midler. I Bø blir èn million brukt til å redusere eiendomsskatt, og fondet kan også komme til å bli brukt til bredbåndsutbygging.   Foto: Tone M. Sørensen

Rådmannen tok for seg budsjettet og hva Bø kommune har i statsbudsjettet etter at det er lagt fram. For økonomiplan 2019 ser det noe lysere ut, enn tidligere anslått.

– Det er litt avhengig av hva man sammenlikner med, men i forhold til hvordan tallene har vært for oss de senere år må vi kunne si at det ser litt bedre ut. Det skyldes at folketallet har vært stabilt, sier Gundar Jacobsen.

Han tilføyer at økningen blir på 2,4 prosent i regnskapstallene. I kroner og øre utgjør økningen 4 millioner kroner i forhold til hva Bø kommune fikk i år.

Må fortsette å redusere kostnader

– Jeg har fått gjennom alt som kommer inn av andre ting, renter og avdrag og kommet fram til en sum som vi kan bruke til drift. Vi er ikke kommet lengre i prosessen, men i dag får etatene de rammene de må prøve å holde sitt budsjett innenfor, sier rådmann.

– I det ligger det at vi må fortsette å prøve å jobbe med ulike tiltak for å prøve å redusere kostnader. I utgangspunktet er det gapet litt mindre enn det vi har slitt med på dette tidspunktet forrige år, sier Jacobsen.

Han legger til at et stort spørsmål som ikke er avklart er hvordan det blir med flyktninger, siden ikke kommunen får flere. Dette kan medføre store summer både direkte og indirekte.

Vil unngå å ta fondet til drift

– Fra havbruksfondet har vi fått melding om hva vi får. Utgangspunktet mitt er at vi skal prøve å unngå å bruke av det til drift. Det er ikke sikkert at vi klarer det. Der er signaler om at der kommer noen kroner fra fondet også neste år, men ikke så mye som i år, sier han.

Håkon Ulriksen (H/Ap) stilte spørsmål ved om havbruksfondet er frie midler, og fikk ja til svar.

– Du snakker om at gapet er blitt mindre, i forhold til reduserte kostnader. Er ikke det positivt, kan du si noe om det?, spurte Tom Tobiassen (H/Ap).

– Alt er relativt, humrer rådmannen, og sier at ståa fortsatt er slik at man ikke kan lage nye tiltak i Bø, uten å redusere på noe annet samtidig.

– Slik er vårt bilde, vi kan ikke ha nye tiltak, uten å redusere. Vårt tilfelle i dag er at gapet er på rundt 2 millioner kroner. I det vi kaller teknisk rammeberegning, når lønnsøkning og økte kostnader er lagt inn og har gjort det regnestykket, så mangler det 1 million kroner. De rammen som etatene får har tatt høyde for at det må reduseres, sier han.

Rådmannen tar det forbeholdet at det er tidlig i prosessen og ting kan endre seg. Og litt optimistisk er han:

– Tidligere år på dette stadiet har vi hatt langt større utfordringer, sier han.

Mindre eiendomsskatt

Britt Unni Willumsen (V) ba om hjelp til å friske opp hukommelsen.

– Når det gjelder havbruksfondet, vedtok kommunestyret å ikke bruke det til drift? Er det andre ting der vi har brukt på forhånd av Havbruksfondet til regulering og tiltak i budsjett 2018? Jeg mener å huske det, sier hun,

– Man vedtok for årets budsjett at man ikke skulle øke eiendomsskatten, som formannskapets forslag til økonomiplan. Der lå 1 million kroner i dette, og det finansieres fra havbruksfondet, sier han.

Ifølge rådmannen var det andre kommunestyret gjorde å signalisere noe i budsjettet når det gjelder skolestruktur, der 1,5 millioner brukes i 2019 og 2,5 millioner kroner kommende år, for å opprettholde strukturen.

Bredbåndsutbygging

Havbruksfondet kan også komme til å gi raskere internett i bygda.

– Kanskje må vi finansiere bredbåndstiltaket på Reine/Føreområdet. Det er ikke avklart men dette blir kanskje belastet havbruksfondet. Dette må vi se på når vi får klarsignal fra Vesterålskraft, sier Gundar Jacobsen.

Britt Unni Willumsen kommenterte at der skal finnes statsbudsjett-penger til bredbåndsutbygging, men dette er noe det må søkes fylkeskommunen om.

Fred Oluf Hansen (H/Ap) lurte på hvor mye midler flyktninger utgjør, og hva man må redusere med?

Ifølge rådmannen er det vanskelig å svare eksakt på dette.

– Vi prøver å finne ut hva det betyr i økonomiplanperioden, med null flyktninger utgjør det nok mellom fem og syv millioner kroner. Vi får 16 millioner kroner i integreringstilskudd i 2018, og får 11 millioner kroner i 2019.

– Der er et gap på fem millioner kroner, men samtidig går det mindre til lønn og færre utgifter. Vi er spent på hvordan dette slår ut, sier rådmannen.