Saken om Shekofeh Rahmani skaper stort engasjement i Bø:

Gir 10. 000 i støtte for å forsøke å finne dokumentasjon

Ordfører Sture Pedersen har gitt 10.000 kroner i støtte til arbeidet med å forsøke å finne dokumentasjon som kan hjelpe Shekofeh Rahmani og barna å fortsatt kunne bli i landet.

– Denne saken har skapt et voldsomt engasjement i lokalbefolkningen, sier ordfører Sture Pedersen.   Foto: Tone M. Sørensen

Shekofeh Rahmani og hennes to barn har bodd i Bø i fire-fem år. Den lille familien har fått beskjed fra UDI om at de må reise fra landet, etter at oppholdstillatelse ble trukket tillbake.


Over 2.700 har signert opprop for å la afghansk familie få bli i Bø:

– Jeg kjenner på dødsangsten til moren

Katie Hanken er initiativtaker bak en underskriftskampanje for Shekofeh Rahmani og barna Sofia (5) og Eltaf (7) fra Afghanistan. Familien har bodd fem år i Bø, men har nå fått avslagsbrev fra UDI i posten.

 

En søknad om støtte var tatt opp i formannskapet i Bø torsdag. Søknaden er sendt inn til kommunen fra Kristina Johnsen og flere andre som er engasjert i saken.

– Et veldig stort engasjement

– At oppholdstillatelsen er trukket tilbake, dette har skapt et veldig stort engasjement i lokalbefolkninga. Både innsamlingsaksjoner og arbeid i forhold til å få omgjort vedtaket til Utlendingsdirektoratet (UDI), sier ordfører Sture Pedersen.  

Han tilføyer at han har vært i kontakt med UDI.

– Ordfører har ikke skrevet under på underskriftskampanjen, der man mener det er gjort en feil behandling og ønsker at familien fortsatt skal være i landet. Dette går ikke på at jeg ikke ønsker at nevnte person skal være her, men jeg prøver å være ryddig i forhold til roller, og jeg kan ikke si at dokumentene er uriktige, sier han.


Sture Pedersen, ordfører i Bø:

- Jeg har tillit til at myndighetene har gjort en grundig jobb

Sture Pedersen, ordfører i Bø, opplever at myndighetene har oppført seg ryddig i saken der Shekofeh Rahmani og hennes to barn har fått krav om å returnere til Afghanistan fra UDI.

 

Ifølge Pedersen har det kommet et råd fra UDI.

– Det de oppfordrer til derfra er å innhente opplysninger som dokumenterer at deres begrunnelse er feil. Det har vært en type innsamlingsaksjon for å få dette gjort, der noen personer har gått sammen. Det har jeg støttet med 10.000 kroner, for å få utredet dette, sier Pedersen.

Reiser inn i landet

Den utredningen skal skje ved at en britisk journalist skal reise inn i landet for å forsøke å finne dokumentasjon rundt at det Rahmani sier, er sant.

– Pengene er bare en del av den kostnaden. Om man ikke klarer å få inn dokumentasjon på at det hun sier er sant, så må hun og barna reise ut av landet. Der har vært en voldsomt engasjement rundt dette, og flere tusen som har signert på underskriftskampanjen. Hvor mye som er samlet inn i innsamlingsaksjon, er jeg usikker på, sier han.

Utfordringer

Britt Unni Willumsen (V) stilte spørsmål om det er på grunn av at man har kommet med opplysninger som er feil, som er årsaken  til at Rahmani må reise ut av landet.

– Jeg kan ikke gå i detalj, det kan bli misoppfattet. Det jeg kan si er at der er ting som er opplyst da de kom inn i landet som noen har funnet ut ikke stemmer. Personen det gjelder mener hun snakker sant, men man har utfordringer med å finne dokumentasjon, sier han.

– Vi har bidratt fra kommunens side for å få det dokumentert, med tenke på hva som er sant eller ikke. Og det er greit å få opplyst at vi har støttet dette, sier Pedersen, som understreker at dette blir gjort uten at han har sagt om den er gal eller ikke, den begrunnelsen UDI har gitt.