Har fått inn klage på forsøpling i Farveisa:

– Jeg finner ingenting kritikkverdig i området, sier teknisk sjef

Bø kommune har fått inn klage og bildedokumentasjon når det gjelder søppel i Farveisa, der hjeller er satt opp til produksjon av tørrfisk. –Jeg har vært på befaring, og finner ingenting å utsette på det, sier teknisk sjef Rune Dalhl.

Teknisk sjef i Bø, Rune Dahl finner ingenting å utsette på området i Farveisa, der det i dag er tørrfiskproduksjon.   Foto: Tone M. Sørensen

Bø kommune har fått inn et protestskriv, som også er oversendt til Fylkesmannen i Nordland og omhandler området i Farveisa der det tidligere var søppeldeponi.