Bø frivillighetssentral overaskes med 250.000 kroner:

– Artig å få lov til å være julenisse i dag, sier tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen

Bø frivilighetssentral er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen like før jul. Også LHL i Bø får støtte til sitt integrerings-prosjekt.

– Dette er stort, og vi er veldig glade for førjulsgaven, sier ordfører i Bø. Sture Pedersen, biblioteksjef og leder av Frivillighetssentralen Melissa Solvang, folkehelsekoordinator Tina Paasche og tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen, Ellisabeth Hokland.  Foto: Innsendt

På Bøheimen ble den formelle overrekkelsen av pengegaven fra Gjensidigestiftelsen foretatt, der det gis 250.000 kroner til frivillighetssentralen i Bø.

Dermed kan Bø frivillighetssentral nå realisere Utstyrssentral i Bø kommune.

– Prosjektet har fått støtte på grunn av at at det er viktig å støtte frivillige organisajoner som jobber for at barn og unge skal kunne gjøre det de har lyst til på fritiden og i skoletiden, sier tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen, Elisabeth Hokland.

Økt fysisk aktivitet

– Det er viktig for barn og unge får så like vilkår som mulig for å drive med fysisk aktivitet. Med en uttstyrsentral kan barn og ungdom gratis låne utstyr, for eksempel til vintersaktiviteter som starter nå som ski, snowboard og skøyter. Alt utstyret er gratis å låne, og det er biblioteket som har datasystemer som kommer til å sørge for at utstyr blir leid ut og levert inn, sier tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen, Elisabeth Hokland.

De 250.000 kronene skal gå til innkjøp av utstyr som sentralen skal låne ut.

– I fjor fikk frivillighetssentralen på Andenes støtte til samme typen prosjekt, for å opprette en utstyrssentral, sier hun.

Målet med utstyrssentral er å øke den fysiske aktiviteten og at flere skal få mulighet til nye aktiviteter.

– Dette prosjektet er med på å få barn og ungdom aktivisert, det er ikke alle som spiller fotball. Dette er også et prosjekt med langvarig positiv virkning og sosial og inkluderende virkning både i miljø på skolen og på fritiden, sier Hokland.

Julenisse før julaften

– Det er opprettet mange utstyrssentraler rundt om i landet, og noen steder kalles en slik sentral for bua. Fra Bø er det søkt om støtte til dette prosjektet, og vi er glade for å kunne gi støtte. Dette prosjektet er med på å opprettholde muligheter for aktivitet også på små steder, det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Hokland.

Hun tilføyer at Gjensidigestiftelsen dessverre ikke har anledning til å besøke alle prosjektene som søker om penger, men synes det var stor stas å komme til Bø for å overrekke gaven.

– Det er veldig hyggelig å få lov til å være litt julenisse i dag, sier hun.

Og med seg i sekken hadde Gjensidigestiftelsen en overraskelse til, 5000 kroner i støtte til LHL i Bø.

– LHL får tildelt 5000 kroner til prosjektet «Kom og snakk norsk med oss» som er et integreringsprosjekt som skal holdes på en strikkekafè som de har. Prosjektet er ment som praktisering av norsk og strikkekurs, og dette vil bli en integreringsarena for flyktninger og beboere i kommunen, sier Hokland.

Trygghet og tilhørighet

– Dette vil føre til trygghet og tilhørighet i samfunnet, et flott prosjekt som skaper forståelse og trygghet mellom ulike alders- og folkegrupper, sier hun.


Fakta om Gjensidigestiftelsen

I alt har Gjensidigstiftelsen delt ut rundt 200 millioner kroner til prosjekter rundt om i Norge.

I Nordland fylke har 36 prosjekter fått støtte med til sammen 5,5 millioner kroner i støtte

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisajoner.

Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er stiftelsen med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen  i oktober 2007 og frem til og med 2017 har Gjendigestiftelsen tildelt rundt 2,2 milliarder kroner til om lag 7000 ulike prosjektker for å fremme trygghet og helse.Hokland og Gjensidigestiftelsen er full av lovord for den frivillige innsatsen som gjøres i Bø.

Leder av LHL i Bø, Kristiina Kristoffersen til høyre, som fikk overrakt sjekken av Elisabeth Hokland, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.   Foto: Innsendt

– Der er utrolig mange ildsjeler som vi har, både i denne kommunen og rundt om i hele landet som gjør en fantastisk frivillig innsats. Da er det stort å få være med og støtte dette, med å faktisk få lov til å gi bort penger til disse prosjektene, sier hun.

Meliassa Solvang, en biblioteksjef og leder av Frivillighetssentralen i Bø og har jobbet med prosjektet med å få støtte til utstyrsentral sammen med folkehelsekoordinator Tina Paasche.

– En stor julegave til det frivillige

Ordfører i Bø, Sture Pedersen synes det er veldig bra med støtten som gis.

– Jeg synes dette er en anerkjennmelse av det frivillige arbeidet som vi prøver å gjøre hver dag i Bø. En utstyrssentral der man kan låne alt fra ski til fotballsko blir utrolig bra, og bibloteket som har systemer for utlån, blir de som skal håndtere detteutlånet i det daglige, sier Pedersen.

Han tror utstyrssentralen blir til glede for mange:

– Det er veldig stort å få noe sånt som dette, dette blir til inspirasjon for enda mer frivillig innsats. Og jeg tror at når penger gis til det frivillige på måten så får man maksimalt ut av hver av kronene. Dette er en stor julegave til det frivillige i Bø. Ikke bare for frivillighetssentralen, men den type aktivitet dette kommer til å føre til, er det folkehelse på sitt beste, sier Pedersen.