Bø godkjent som trafikksikker kommune

Bø kommune, skolene og barnehagene har fått beviset på at de er trafikksikre. Kommunen fikk også 75.000 kroner fra Nordland fylkeskommune, og skolene og barnehagene til sammen 90.000 kroner fra Trygg trafikk,

Fra venstre, fylkesråd for samferdsel, Svein Hellesvik, ordfører Sture Pedersen, styrer Veronika Jakobsen fra Eidet barnehage, rektor ved Eidet skole, Hilde Nilsen og skolesjef Hans Kristian Pettersen.   Foto: Tone M. Sørensen

Onsdag var det en høytidelig seremoni i rådhuset på Straume, der både Bø kommune, skolene og barnehagene fikk overrakt beviset på at de har satt trafikksikkerhet på dagsordenen. I likhet med alle etatene i kommunen, både helse, kultur, skole og teknisk er alt trafikksikkerhetsarbeidet nå samlet i en egen plan.

Trafikksikkerhet er mer enn gang- og sykkelveier, påpeker Harald Heieraas. Han er leder av Trygg Trafikk. Han viser til den gode utviklingen innen trafikksikkerhet. Fra 1970-tallet og fram til i dag er antallet hardt skadde og drepte i trafikken redusert fra om lag 170 i året til nesten 70, mer enn en halvering.

Et fantastisk arbeid

Heieraas benyttet anledningen til å gi heder til noen som har drevet med trafikksikkerhetsarbeid i en årrekke uten å bli hedret, nemlig helsesykepleierne.

– Disse har over gjort et fantastisk trafikksikkerhetsarbeid. I over 30 år har de jobber systematisk med å sikre barn i bil. I løpet av de siste par årene er ikke et eneste barn blitt drept i bil. Deres arbeid har kanskje berget flere mennesker enn det som er gjort med gang og sykkelvei, sier Heieraas.

Midler til tiltak

Sekretariatsleder for Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg, Silje Fisktjønmo, minnet kommunen på at det to ganger i året lyses ut midler, som både kommunen og skoler og barnehager kan søke om.

– Vi gir midler til for eksempel innkjøp av lånehjelmer, men dere kan også søke om penger til å arrangere en refleksdag, det er vare fantasien som setter grenser, sier hun.

Veronika Jakobsen fra Eidet barnehage fortalte at man har gjort lokale tilpasninger trafikksikkerhetsplanen. Barnehagen har egne retningslinjer for når ungene skal ut på tur. Også skolene gjør et trafikksikkerhetsarbeid, ved å la elevene ta sykkelsertifikat fra 4. klasse.

– Er et kvalitetsstempel

Heieraas mener at «Trafikksikker kommune» er et kvalitetsstempel på kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

- At man arbeider med det holdningsskapende, mens man venter på millliondrysset til å få gjort de fysiske tiltakene, er utrolig viktig, sier Heieraas.

Han peker som eksempel på at kommunen bør ha en holdning som tilsier at det er forbudt å skrive tekst på mobiltelefonen når det kjøres bil.

Bø er den 96. kommunen i Norge som blir «Trafikksikker». Alle kommunene i Vesterålen er dermed med.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Hellesvik, var til stede i Bø. Han hadde med skilter som kommunen, barnehagene og skolene får henge opp, og i tillegg 75.000 kroner. Fra Trygg trafikk fikk hver av de skolene 5.000 kroner, og de fire barnehagene fikk 3.000 kroner hver, til sammen 90.000 kroner til trafikksikkerhet.