Fagforbundet i Bø Kritiske til Zalaris-avtale:

– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

I ei pressemelding forteller Fagforbundet i Bø at de ikke så noe annet valg enn å komme med en pressemelding om intersjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

Rådhuset i kommunen. Arkivfoto  Foto: Rune Eriksen, Vol.no

– Fagforbundet i Bø hadde ikke ment å uttale seg i denne saken, fordi vi forholder oss til lov og avtaleverk. Men ordførers uttalelser i Radio Bø sist fredag, gjør at jeg som leder i Fagforbundet i Bø ikke kan la hans uttalelser og feilinformasjon bare stå uimotsagt, skriver Astrid Ramberg som er leder i Fagforbundet i Bø.


Les hele pressemeldingen her

Angående prosessen rundt intensjonsavtalen med Zalaris.

Fagforbundet i Bø hadde ikke ment å uttale seg i denne saken, fordi VI forholder oss til lov og avtaleverk. Men ordførers uttalelser i radio Bø sist fredag, gjør at jeg som leder i Fagforbundet i Bø ikke kan la hans uttalelser og feilinformasjon bare stå uimotsagt.
Fagforbundets hovedtillitsvalgt har krevd drøftinger på bakgrunn i at vi som fagforening ikke har fått bistått våre medlemmer i saken om Zalaris. Hovedtillitsvalgt har fått svar fra arbeidsgiver og møtedato er fastsatt.
Som leder i fagforeningen skal jeg lede foreningens styre, fronte fagforeningens politikk og verdier.
Jeg vil også presisere at fagforbundet har tillit og respekt for administrasjonen, og man forventer det samme fra administrasjonen overfor fagforbundet som avtalepartner.

Fagforbundet i Bø er glad for enhver privat arbeidsplass som blir etablert i vår kommune, men ikke på bekostning av å privatiser offentlige arbeidsplasser. Hadde vi ikke hatt private arbeidsplasser, ville ikke vi som kommune eksistert. Denne næringskjeden henger nøye sammen.

Fagforbundet bygger sin politikk på frihet, likhet og solidaritet. Velferdsstaten er basert på prinsippet om å yte etter evne og få etter behov. Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlige ansatte gir de beste tjenestene. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsningen på framtidas utfordringer. Dette er noe av våre viktigste verdier som jeg som leder skal fronte i det offentlige rom.
Dette står som en av de viktigste verdier jeg som leder har.

Så til fredagens intervju av Aps ordførerkandidat Tom Tobiassen, og ordfører Sture Pedersen. Fagforbundet er glad for at Ap nå stiller egen liste til høstens valg. Men jeg skulle ønske Aps ordførerkandidat var mer klar i sine uttalelser om privatisering av offentlige arbeidsplasser. Hans uttalelse gikk på at Bø Ap var skeptisk???? Dette står i Aps partiprogram som noe av de viktigste prinsippene til partiet. Men kritikken til prosessen, som har ført til en intensjonsavtale, er klar og tydelig fra Ap. Det er kjempebra.

Så til ordfører Sture Pedersen, og hans uttalelser. Først vil jeg si at fagforbundet vet at vår ordfører og overordnet arbeidsgiver har markedsført, og gjort masse flott for vår kommune. Han har jobbet opp mot private aktører på en flott måte. Men det som nå skjer, og hans uttalelser skuffer oss.
Han sa i intervjuet at han har løftet saken til formannskap og kommunestyre hvor dette skulle behandles. Til møte i morgen i formannskapet er det kun som orienteringssak intensjonsavtalen fremmes, og det foreligger ikke noen saksutredning med. Det legges ikke opp til politisk behandling i saken. Intensjonsavtalen, som er offentlig, ligger heller ikke med. Og forslag til vedtak er: orienteringen tas til etterretning. Er dette for at formannskapets medlemmer ikke skal få se den korte tidsfristen? 22.februar skal avtalen underskrives, og 1.april skal avtalen tre i kraft. Dette er ikke noen aprilspøk.

Så sender han en melding til ansatte innenfor skole- og barnehageavdelingen, samt helse- og omsorg. Skryter av den jobben de gjør, skulle bare mangle. Men forsikrer dem om at de ikke kommer til å bli privatisert. Tydelig at noen er engstelig for at deres arbeidsplass skal overtas av private, og har tatt kontakt med ordfører.
Hva med resten av oss kommunalt ansatte, gjør ikke vi en god jobb? Men vi skal kanskje privatiseres i neste omgang? Da kan jeg nevne områder som ungdomsklubben og musikkskolen, skal de også privatiseres???
Ordfører bør kanskje lese seg opp på hva som er lovpålagte oppgaver i en kommune, og det er flere områder, enn de han forsikrer ikke skal bli privatisert.
Mange ansatte i Bø kommune følte seg lite verdsatt, etter ordførers uttalelser i Radio Bø. Dette er også samme person som i et radio-overført program fra kommunestyresalen i en debatt med andre partier under sist valgkamp sa følgende «at han som ordfører skulle ta vare på ALLE ansatte i Bø kommune». Forventet at ordfører som vår overordnete arbeidsgiver skulle ta mer ansvar for sine ansatte, enn et børsnotert selskap med hovedsete i Polen.
Flere leverandører av lønnssystem til kommuner og andre offentlige etater har prøvd dette tidligere, men har mislykkes. Fordi at dette er en avdeling som det offentlige har sett på som noe av det viktigste i sin bedrift.

Vil også presisere at det å overføre allerede eksisterende arbeidsplasser i Bø kommune til et privat firma, IKKE er nyetableringer, det er å sette allerede etablerte arbeidsplasser i spill på en anbudskarusell. Fagforbundet tar det for gitt at lovverket om offentlig anskaffelser er blitt fulgt i denne saken.

Så er det opp til politikerne som er valgt til formannskap og kommunestyre å vise oss ansatte at de, som våre overordnete arbeidsgivere løfter denne saken til en politisk debatt der den hører heime, nemlig i kommunestyresalen. Det er i denne salen våre overordnete arbeidsgivere og folkevalgte skal debattere og eventuelt vedta en radikal endring av sin arbeidsgiverpolitikk.
Ikke i lukkede rom.


Astrid Ramberg, leder
Fagforbundet Bø avd.367.

 

Bakgrunnen er intensjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

21. januar skrev VOL om denne avtalen. Zalaris ASA driver med outsourcing av forretningsfunksjoner for alle lønns- og personaltjenester med tilhørende konsulenttjenester for store virksomheter i Norden, Baltikum og Polen. I 2001 etablerte bedriften avdeling i Lødingen, der de gradvis vokste fra en håndfull til over 60 ansatte.

Bø-ordfører Sture Pedersen, sa 21. januar til VOL at målet med etableringen av en Zalaris-avdeling i Bø, er primært å skape nye arbeidsplasser.


– Ei privatisering av offentlige arbeidsplasser som skjer i lukka rom

Det private selskapet Zalaris og Bø kommune går sammen om et pilotprosjekt, og intensjonsavtalen er allerede signert. – Det er kritikkverdig at prosessen har vært holdt adskilt fra politikernes og offentligheten søkelys, sier leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.

 

– Vi har hatt tett dialog med Zalaris i over ett år. De har hatt planer om å etablere et lønningskontor i distrikts-Norge, og da falt valget på Bø, sier Pedersen, og legger til at han tror suksessen til IT-bedriften Framsikt, har spilt en medvirkende rolle for at valget falt på vesterålskommunen.

I etterkant har reaksjonene kommer, blant annet fra Arbeiderpartiet i Bø, som er skeptiske til avtalen.

Nå retter også Fagforbundet i Bø kritikk mot prosessen.

Årsaken til reaksjonen er altså en uttalelse på Radio Bø sist uke. Her skal Pedersen ha uttalt at han løftet saken opp til formannskap og kommunestyre. Dette mener Ramberg ikke stemmer.

– Til møte i morgen i formannskapet er det kun som orienteringssak intensjonsavtalen fremmes, og det foreligger ikke noen saksutredning med. Det legges ikke opp til politisk behandling i saken. Intensjonsavtalen, som er offentlig, ligger heller ikke med. Og forslag til vedtak er: Orienteringen tas til etterretning. Er dette for at formannskapets medlemmer ikke skal få se den korte tidsfristen? 22.februar skal avtalen underskrives, og 1.april skal avtalen tre i kraft. Dette er ikke noen aprilspøk, skriver Ramberg.


Ny bedrift etablerer seg med avdeling i Bø - Kan bety flere nye arbeidsplasser på sikt

Regnskapsbedriften Zalaris har holdt det gående i Lødingen i mange år. I løpet av året starter de også avdeling i Bø.

 

Redd for privatisering

Videre bunner det ut i en frykt for at offentlige arbeidsplasser skal bli privatisert.

– Fagforbundet i Bø er glad for enhver privat arbeidsplass som blir etablert i vår kommune, men ikke på bekostning av å privatisere offentlige arbeidsplasser. Hadde vi ikke hatt private arbeidsplasser, ville ikke vi som kommune eksistert. Denne næringskjeden henger nøye sammen.
 

Fagforbundet er også kritiske til den manglende kritikken fra Bø Ap.

– Fagforbundet er glad for at Ap nå stiller egen liste til høstens valg. Men jeg skulle ønske Aps ordførerkandidat var mer klar i sine uttalelser om privatisering av offentlige arbeidsplasser. Hans uttalelse gikk på at Bø Ap var skeptisk? Dette står i Aps partiprogram som noe av de viktigste prinsippene til partiet. Men kritikken til prosessen, som har ført til en intensjonsavtale, er klar og tydelig fra Ap. Det er kjempebra.
 

– Ikke med i prosessen

Ramberg hevder så at Fagforbundet ikke formelt har vært med i prosessen rundt avtalen. Hun mener også at en orientering i formannskap og kommunestyre ikke er nok i en prosess som denne.

Videre er Ramberg kritisk til ei melding odføreren skal ha sendt til ansatte:

–  Så sender han en melding til ansatte innenfor skole- og barnehageavdelingen, samt helse- og omsorg. Skryter av den jobben de gjør, skulle bare mangle. Men forsikrer dem om at de ikke kommer til å bli privatisert. Tydelig at noen er engstelig for at deres arbeidsplass skal overtas av private, og har tatt kontakt med ordfører, skriver Ramberg og fortsetter:
–  Hva med resten av oss kommunalt ansatte, gjør ikke vi en god jobb? Men vi skal kanskje privatiseres i neste omgang? Da kan jeg nevne områder som ungdomsklubben og musikkskolen, skal de også privatiseres??? Ordfører bør kanskje lese seg opp på hva som er lovpålagte oppgaver i en kommune, og det er flere områder, enn de han forsikrer ikke skal bli privatisert.


Hun skriver videre at mange ansatte i Bø kommune har følt seg lite verdsatt, etter ordførers uttalelser i Radio Bø.

– Dette er også samme person som i et radio-overført program fra kommunestyresalen i en debatt med andre partier under sist valgkamp sa følgende «at han som ordfører skulle ta vare på ALLE ansatte i Bø kommune». Forventet at ordfører som vår overordnete arbeidsgiver skulle ta mer ansvar for sine ansatte, enn et børsnotert selskap med hovedsete i Polen. Flere leverandører av lønnssystem til kommuner og andre offentlige etater har prøvd dette tidligere, men har mislykkes. Fordi at dette er en avdeling som det offentlige har sett på som noe av det viktigste i sin bedrift.

For ordens skyld er det ikke for VOL bekreftet at Zalaris har hovedsete i Polen. Etter det VOL kjenner til er selskapet norskregistrert, men med flere avdelinger rundt om i verden.

De kommer så med en presisering:

– Vil også presisere at det å overføre allerede eksisterende arbeidsplasser i Bø kommune til et privat firma, IKKE er nyetableringer, det er å sette allerede etablerte arbeidsplasser i spill på en anbudskarusell. Fagforbundet tar det for gitt at lovverket om offentlig anskaffelser er blitt fulgt i denne saken.
 

VOL har snakket med Bø-ordfører Sture Pedersen. Han sier han vil kommentere påstandene fra Fagforbundet i formannskap og kommunestyre. Vi vil da komme tilbake med et intervju med Pedersen.