Zalaris-saka gikk gjennom med fire mot én stemmer

Tirsdag orienterte Bø-rådmann Gundar Jakobsen om intensjonsavtalen med Zalaris. Formannskapet vedtok å gå videre med saka med fire mot én stemmer.

Gundar Jakobsen rådmann i Bø og ordfører Sture Pedersen.   Foto: Tone M. Sørensen

Rent formelt fører vedtaket til at saka ble tatt til orientering. Går saka gjennom kommunestyret også, vil rådmannen få fullmakt til å gå inn på å utarbeide en avtale, som så igjen må opp politisk.

Forslaget kom fra Arbeiderpartiets Tom Tobiassen, og lød som følger:

«Med utgangspunkt i inngått intensjonsavtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Services Norge, utarbeides endelig avtale for et 2-årig prosjekt».

I formannskapet stemte fire for og én mot hvor SVs Gøril Karlsen stemte imot mens Sture Pedersen (H/AP), Tom Tobiassen (H/AP), Håkon Ulriksen (H/Ap) og Tor Andersen (Sp)  (Britt Unni Willumsen (V)  erklærte seg inhabil) stemte for.

Et forslag fra fra Gøril Karlsen i SV om å avslutte forsøket å få til en avtale med Zalaris falt.


Fagforbundet i Bø Kritiske til Zalaris-avtale:

– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

I ei pressemelding forteller Fagforbundet i Bø at de ikke så noe annet valg enn å komme med en pressemelding om intersjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

 

Intensjonsavtalen har møtt motbør i Bø, spesielt kanskje fra Fagforbundet, som mener Sture Pedersen og Bø kommune har gått utover sine fullmakter og forsøkt å snike inn en privatisering av flere kommunale oppgaver i Bø.

Rådmann Jakobsen, er tydelig på ovenfor VOL at dette ikke er tilfelle.

– Årsaken til at vi tok dette opp som en orientering, var at dette ikke er en endelig avtale. Det er en intensjonsavtale som er en intensjon om hva vi skal jobbe videre med. Formålet med framlegget i formannskapet i dag, var å informere politisk nivå om prosessen og hvor den nå står, sier Jakobsen.

Rådmannen informerer at intensjonsavtalen er en gjensidig avtale om hvilke kriterier en jobber videre med mot en eventuell avtale.

– Den forplikter hva vi skal jobbe med, om da ikke politikerne sier nei. Nå har de sagt ja i formannskapet, og det er første skritt på veien til å jobbe videre mot en avtale med Zalaris.


– Ei privatisering av offentlige arbeidsplasser som skjer i lukka rom

Det private selskapet Zalaris og Bø kommune går sammen om et pilotprosjekt, og intensjonsavtalen er allerede signert. – Det er kritikkverdig at prosessen har vært holdt adskilt fra politikernes og offentligheten søkelys, sier leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.

 

– Hvorfor har ikke Fagforbundet og andre forbund blitt tatt inn i prosessen tidligere?

– Vi har ikke informert da det ikke har vært noe å informere om. Intensjonsavtalen er basert på et møte i Oslo med Zalaris hvor to ansatte fra lønningsavdelingen var med, sier Jakobsen, som samtidig tar kritikk på én ting:

– Man kunne kanskje ventet til etter politisk behandling å gå ut med det offentlig. Når det er sagt så er det klart Fagforbundet og andre forbund skal informeres om prosessen videre.

– Ikke privatisering

Påstandene om at avtalen med Zalaris er en måte å privatisere deler av kommunen på, kjenner ikke Jakobsen seg igjen i.

– Dette er et næringsprosjekt. Det er ikke et prosjekt med tanke på privatisering. Det Zalaris ønsker er å få tilgang til vår kompetanse på offentlig lønn. Den kompetansen er interessant for Zalaris og intensjonen er at vi skal leie ut denne kompetansen slik at Zalaris skal få innblikk. De som leies ut skal som før jobbe i kommunen, med de samme rettighetene, sier Jakobsen og legger til:

– Privatisering er ikke et tema nå, hva som blir prosessen videre, vet vi ikke.


Ny bedrift etablerer seg med avdeling i Bø - Kan bety flere nye arbeidsplasser på sikt

Regnskapsbedriften Zalaris har holdt det gående i Lødingen i mange år. I løpet av året starter de også avdeling i Bø.

 

– Skuffet

Ordfører Sture Pedersen, sier til VOL at han er skuffet over fokuset saken har fått de siste dagene:
– Jeg er skuffet at de ikke har oppfattet det som at saken er satt på politisk dagsorden. For saken skal behandles politisk, men det må skje i rett rekkefølge. Når avtalen er endelig ferdig, skal den selvsagt politisk behandles.

Pedersen vil samtidig beklage at Fagforbundet og andre oppfattet at han ikke satte pris på enkelte avdelinger i kommunen.

– Jeg har alltid vært en ivrig talsmann for at Bø kommune skal ha gode kommunale tjenester. Derfor fremsnakket jeg skoler og barnehager. Dette fordi at de er privatisert flere andre plasser. Det skal vi ikke gjøre her. Men vår oppgave er å skape inntekt til kommunen gjennom å skape andre arbeidsplasser og nettopp det forsøker vi å få til her.

Pedersen er også klar på en ting:

– Jeg håper jeg blir trodd på dette. Det har aldri vært min intensjon å privatisere musikkskoler og ungdomsklubber. Det finnes private versjoner av dette, men de er et supplement til kommunale klubber. Jeg tror alle vet at jeg står på barrikadene for et godt kommunalt tilbud.

– Ikke polsk

I Fagforbundets pressemelding i går, ble det påstått at Zalaris hadde hovedsete i Polen, og at dette var beklagelig at Bø kommune satset på.

– Dette stemmer ikke. Det er et norsk firma, registrert i Lødingen.

Her har ordføreren kun delvis rett. Zalaris ASA er registrert i Enhets- og Foretaksregisteret og har forretningsadresse i Oslo. Zalaris ASA har så to datterselskaper som igjen ikke er selvstendig registrerte selskaper - en i Oslo og en i Lødingen.

Morselskapet har flere norske aksjonærer, men også flere utenlandske.

– I etterpåklokskapens ånd: Hva kunne du gjort annerledes?

– Jeg er ydmyk og sier det er ting i prosessen som kunne vært gjort annerledes. Enkelte kunne blitt tatt med inn i prosessen på et tidligere tidspunkt. Når et er sagt, så forholdt jeg meg til rådmannen i denne prosessen.