Derfor snudde Tom Tobiassen (Ap) i Zalaris-saka

Tom Tobiassen rettet først kritikk mot intensjonsavtalen mellom Bø og Zalaris. Tirsdag snudde han i formannskapet. Til VOL forteller han hvorfor.

Leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.   Foto: Tone M. Sørensen

Tirsdag orienterte Bø-rådmann Gundar Jakobsen om intensjonsavtalen med Zalaris. Formannskapet vedtok å gå videre med saka med fire mot én stemmer.


Zalaris-saka gikk gjennom med fire mot én stemmer

Tirsdag orienterte Bø-rådmann Gundar Jakobsen om intensjonsavtalen med Zalaris. Formannskapet vedtok å gå videre med saka med fire mot én stemmer.

 

Forslaget kom fra Arbeiderpartiets Tom Tobiassen, og lød som følger:

«Med utgangspunkt i inngått intensjonsavtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Services Norge, utarbeides endelig avtale for et 2-årig prosjekt».

I formannskapet stemte fire for og én mot hvor SVs Gøril Karlsen stemte imot mens Sture Pedersen (H/AP), Tom Tobiassen (H/AP), Håkon Ulriksen (H/Ap) og Tor Andersen (Sp)  (Britt Unni Willumsen (V)  erklærte seg inhabil) stemte for.

Et forslag fra fra Gøril Karlsen i SV om å avslutte forsøket å få til en avtale med Zalaris falt.


Fagforbundet i Bø Kritiske til Zalaris-avtale:

– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

I ei pressemelding forteller Fagforbundet i Bø at de ikke så noe annet valg enn å komme med en pressemelding om intersjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

– Ei privatisering av offentlige arbeidsplasser som skjer i lukka rom

Det private selskapet Zalaris og Bø kommune går sammen om et pilotprosjekt, og intensjonsavtalen er allerede signert. – Det er kritikkverdig at prosessen har vært holdt adskilt fra politikernes og offentligheten søkelys, sier leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.


At forslaget kom fra Aps Tobiassen, overrasket kanskje mange da han tidligere i uka kom med krass kritikk av den foreslått avtalen.

– Hvorfor snudde du i formannskapet?

– Vi hadde en dyp diskusjon i partiet rundt temaet. Prinsippet om å ikke privatisere stikker dypt i partiet, men mulighetene som ligger i et slikt samarbeid for å skape nye arbeidsplasser blir avgjørende i denne saken, sier Tobiassen og fortsetter:

– Kritikken mot saka har i hovedsak dreid seg om prosessen. For eksempel at Fagforbundet kom fryktelig sent på saka. I ettertid har vi fått forståelse for årsaken til dette var det nødvendige hemmeligholdet som er vanlig i saker som omhandler aksjeselskaper.


Fagforbundet i Bø Kritiske til Zalaris-avtale:

– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

I ei pressemelding forteller Fagforbundet i Bø at de ikke så noe annet valg enn å komme med en pressemelding om intersjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.


– Viktig steg

Tobiassen er klar på at før saka var konkret, så kunne man ikke presentere den for noen. Og dermed er han roligere rundt prosessen i dag, enn for noen dager siden.

– Det som skjedde i formannskapet på tirsdag var et viktig steg for å få dette opp politisk. Nå skal saka avgjøres av kommunestyret og der får vi veid for og imot på en ryddig og god måte.

– Med andre ord, du er trygg på prosessen videre nå?

– Nå blir saka avgjort på politisk nivå. Det er den rette måten med tanke på den videre saksgangen. Nå blir prosessen ryddig og god og nå får fagforeninger og de ansatte bli med i prosessen.

– Arbeidsplasser trumfer

– Frykter du at om denne avtalen blir endelig, og prøveprosjektet kommer på to år, at dette fører til ei privatisering av offentlige arbeidsplasser?

– Om vi er i stand å tilføre flere arbeidsplasser enn det som er i offentlig sektor i dag, så er det det som er det viktigste for en kommune som Bø. Når det er sagt er det alltid en fare å svekke den offentlige sektoren. Hvor mindre den offentlige sektoren er, jo svakere blir den. Det er ikke ei heldig utvikling, men det totale bildet blir jo ei positiv utvikling om det tilføre kommunen nye arbeidsplasser. Så her må man veie for og imot, og det skal vi gjøre på politisk nivå fremover.

Forstår at folk er skremt

– Et av ankepunktene til kritikerne er at Zalaris er et selskap delt opp av mange utenlandske aksjonærer. Og at Bø går til sengs med et selskap som ikke utelukkende er norske? Er det et problem eller uproblematisk?

– Jeg forstår det jo høres skremmende ut, men i et stort børsnotert selskap har en ikke noen kontroll hvor aksjene sitter. Selskapet er solid og viser gode resultater i Norge, blant annet i Lødingen. Der er det et godt eksempel på hva ei privat etablering kan være for en liten kommune.

– Kritikken dras langt

VOL har skrevet om saken i flere omganger, og kritikken har haglet fra enkelte både i Fagforbundet og i kommentarfeltene mot intensjonsavtalen. Flere har også kritisert VOLs intervju med Pedersen umiddelbart etter vedtaket i formannskapet tirsdag.

Sture Pedersen sier han har fått med seg kritikken.

– Jeg syns kritikken dras langt. Jeg forstår jo at de som er kritiske er prinsipielt imot privatisering. Når det er sagt, har vi aldri sagt at lønnsavdelingen i Bø kommune skal privatiseres. Om avtalen går gjennom endelig politisk, så vil de ansatte leies ut til Zalaris i en prøveperiode på to år. Om det da etter to år er noe som man ser vil være greit å videreføre, må en ny avtale utarbeides.

VOL har registrert flere som var kritiske til uttalelser Pedersen kom med i januar rundt Zalaris sin mulige etablering i Bø. Til Bladet Vesterålen 22 januar sa han:

«I Bø skal de (Zalaris) etablere et kontor for føring av lønn for det offentlige: statlige, kommunale og selskap. Her blir Bø første kunde, og de får overta den kompetansen vi besitter på lønn. De ansatte har vært positiv til overføring, og synes det er spennende å være med og bygge opp noe nytt....»

– Jeg forstår at enkelte har hengt seg opp i ordbruken her. De har fått inntrykk gjennom dette sitatet at Bø skal privatiseres. Det er ikke tilfellet. Vi leier ut folk til Zalaris. De er lønnet av oss, de får pensjonsordningene hos oss og de sitter på samme plass. De ansatte har bare sagt seg villig til å bli med på dette pilotprosjektet for å få til mulige fremtidige arbeidsplasser til Bø.

Pedersen mener samtidig at det er viktig å tenke alternativt.

– Igjen, jeg forstår hvor kritikken kommer fra. Jeg er ikke enig i mye av den, men forstår den. Men for å skaffe ferske arbeidsplasser til Bø, må vi tenke alternativt.

Zalaris er et norskregistrert selskap, med flere utenlandske aksjonærer. Kritikken har gått mye på at Bø dermed tillater utenlandske krefter inn i Bø.

– Selskapet er norsk. Det har en norsk gründer. At et aksjeselskap har utenlandske investorer, er ikke uvanlig. Jeg kan ikke dermed se at på grunn av dette så er ikke selskapet norsk. De ansatte i selskapet vil betale skatt til Bø når de jobber her, og selskapet vil betale sine skatter og avgifter til den norske stat, sier Pedersen.


Ny bedrift etablerer seg med avdeling i Bø - Kan bety flere nye arbeidsplasser på sikt

Regnskapsbedriften Zalaris har holdt det gående i Lødingen i mange år. I løpet av året starter de også avdeling i Bø.


Fagforbundet i drøftingsmøte

VOL spurte onsdag Astrid Synnøve Ramberg i Fagforbundet i Bø om en kommentar til uttalelsene fra Pedersen.

Hun fortalte at hun ikke hadde noen kommentar til dette, men at hun som leder i Fagforbundet Bø har krevd et drøftingsmøte med arbeidsgiver. Dato for dette møtet er fastsatt og Ramberg sier videre at temaet skal debatteres i dette møtet.