– Så lengre jeg har den posisjonen jeg har skal jeg kjempe for arbeidsplasser

Ordfører Sture Pedersen (H) var sjeldent engasjert og påpekte fra talerstolen at pilot er er kjent arbeidsform. Han mener samarbeidet med Zalaris kan medføre mellom ti og tretti nye arbeidsplasser i Bø.

– Å skape distriktsarbeidsplasser er min drivkraft, sier Sture Pedersen.   Foto: Tone M. Sørensen

– Jeg har lært meg i denne saka at uansett hva man sier så kommer det ut noe annet i andre enden. Jeg må tørre å si det, sa Pedersen i det som var en oppheta og timelang debatt

– Jeg er litt overraska over at i en så positiv sak der Bø kan få såpass mange nye arbeidsplasser, stilles det så mange kritiske spørsmål. Spørsmålsstillinga er grei, men man burde tenke på hva som kan komme ut i den andre enden, sier Sture Pedersen.


Vedtatt mot to stemmer:

Går videre med samarbeidet med Zalaris, men med tillegspunkter

Alle er enige om at man ønsker nye arbeidsplasser til Bø, men i kommunestyret var mange skeptisk til intensjonsavtalen som er inngått med Zalaris.

 

Kan bygge et miljø i Bø

Han ser for seg et lønningskontor det det offentlige kjøper tjenester, fra politi og Mattilsyn til departement og domstoler, og muligens kommuner.

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker å ha lønnskjøring og ha kontroll på den. Hvis noen ønsker å privatisere den må de legge fram sak. Der er ikke jeg. Det stilles spørsmål om Zalaris får fortrinnsrett her. Jeg tror jeg har alle i Bø med meg på at Framsikt er en fantastisk bedrift. Hadde ikke 10 kommuner i Norge sagt ja til å være pilot, så hadde vi ikke hatt denne bedriften i Bø. Så enkelt er det, sier Pedersen.

Han viser til at Framsikt har et ønske om å bygge et miljø i Bø.

– Jeg har kun hørt positiv omtale av Framsikt. Og alle deres kunder er fra det offentlige Norge. De er sammen med oss og prøver å skape nye arbeidsplasser i Bø. Pilot er ikke noe nytt, det er en samarbeidsform og er det intensjonsavtalen skal utforme, et samarbeid med de ansatte, administrasjonen i Bø kommune og Zalaris, sier han.


I dag avgjøres Zalaris-saka i Bø kommunestyre:

Fagforbundet frykter at over 3000 jobber privatiseres

I dag skal kommunestyret i Bø stemme over om det private selskapet Zalaris skal få innpass i kommunen i et to års prøveprosjekt. Fagforbundet mener prosjektet på sikt kan føre til at 3000 kommunale jobber privatiseres.

 

Arbeidsplasser er alfa og omega

I intensjonsavtalen står det at lokasjonen kan være Bø rådhus.

– Kommer det 10-30 nye arbeidsplasser er det ikke plass i rådhuset, da må de ut i markedet og leie, sier Pedersen, før han legger til:

– Kjernen i dette er at de kommunalt ansatte fra Bø kommune, fortsatt skal være ansatte i kommunen i hele prosjektperioden. De nytilsatte, skal derimot være ansatt i Zalaris, poengterer Pedersen.

Ifølge Pedersen er det mange mindre kommuner som sliter med lønnskjøring i dag.

– Vi er heldige som har dyktige folk som leverer presist og de leverer riktig lønn. Jeg tror det kan ta lang tid før kommuner kjøper lønnskjøring, men det offentlige kan gjøre det. Å vise at vi kan bygge distriktsarbeidsplasser er kun min drivkraft, sier han.

Pedersen viser også at skal kommunen få ungdom tilbake, er arbeidsplasser alfa og omega.

– Hver uke er det ungdom som tar kontakt de ønsker å komme til Bø, men har ikke jobb, sier han.

– For fagforeninger, vi har vist et prosjekt der vi jobber i lag for å skape arbeidsplasser og lykkes vi ikke fortsetter vi på samme måte. Men på en eller annen måte blir det galt uansett hva man sier, fordi man tror ikke på det som blir sagt. Det jeg ber om å bli trodd på, er at så lenge jeg har vært ordfører er første prioritet å skaffe arbeidsplasser til kommunen, sier han.

Stjerneeksempel

– Aleris er et stjerneeksempel, der det offentlige la ned. Da la man ned 12 arbeidsplasser i dag er der 35. Skulle ikke jeg engasjert meg i det? Det er min plikt. Det jeg sliter med er når NAV, politiet og videregående skoler legges ned. Det «oser» ut av tunnelen. Jeg ser ingen protester, sier Pedersen.

Han mener det må legges til rette for etableringer.

– Så lenge jeg er i denne posisjonen skal jeg kjempe for enhver kommunal arbeidsplass. Vi trenger inntekt, det er den store utfordringen for Bø kommune. Alternativet er å begynne å kutte, sier han.

– Enormt i lille Bø

– Om det blir april, mai eller juni, ønsker å få en god avtale for de som jobber i Bø kommune og at prosjektet skal lykkes. Så sier vi at vi skal være pådriver for å skaffe arbeid for bedriften. Det er noe jeg gjør for alle bedrifter i Bø i dag, sier han, og viser til Framsikt og Alarm24.

– Vi må ikke la dette bli etablert et annet sted, også blir det som bøfjerdinger ofte sier: Dette kunne vi hatt i Bø.

– Jeg skal gjerne banke på dører i departementene, og tror vi skal flagge hvis stortingsrepresentanter blir lønna fra Bø I Vesterålen, sier han.

– Vi snakker om 10-30 arbeidsplasser, det er enormt i lille Bø, slår han fast.