– Vi har klart å «klire» oss til åpent NAV-kontor

NAV-kontoret i Bø krymper stadig, ettersom stillinger forsvinner. Nå har rådmann og ordfører klart å forhandle fram at det blir åpent NAV-kontor tre dager i uka, der man kan møte opp uten timeavtale.

Ordføreren gav orientering til kommunestyret, blant annet om ståa på NAV-kontoret. Fra venstre Sture Pedersen (H), varaordfører Tom Tobiassen og på talestolen Arne Andersen.  Foto: Tone M. Sørensen

Det var i ordførerens hjørne ordfører Sture Pedersen orienterte om NAV-stillinger og åpningstider.

– Over lengre tid har det vært plukka statlige stillinger fra NAV-kontoret i Bø, og det går stille for seg. I dette tilfellet er det to femti prosent stillinger som er borte. Selvsagt skaper dette store utfordringer for de som jobber på kontoret, sier han.

Visst du ikke kjenner til dialekttutrykket «å klire», så betyr det å bytte til seg noe gjennom akkedering (forhandling)

– Vi har hatt møte med NAV-leder Gøril Johnsen og ledelsen i NAV Nordland i januar, der vi prøvde å snakke varmt om hvordan vi skal klare å bevare noe av dette, og foreløpig har vi fått ei 40 prosent stilling i tre måneder. Signalene er at man i beste fall kan påregne å beholde dette ut året, sier Pedersen.

I forhandlingsposisjon

– Rådmannen ble pressa på det å opplyse at de har satt ned åpningstida på NAV-kontoret. De mener det blir mer effektivt å drive dette med timebestilling. Rådmann har vært opptatt av at det skal være et åpent kontor. Og med den ekstra stillinga slik det er nå er det åpent kontor mandager, tirsdager og torsdager fra 12 til 14, da kan du komme uten avtale. Ellers gjør man avtale med brukerne, sier han.

– Dette har rådmannen sagt ok til, forutsatt at de skulle få litt ekstra lønnsmidler til kontoret. Det har vi «klira» med og prøvd å sette oss i en forhandlingsposisjon med dette. Det plukkes bort stillinger vi må ha i kommunen, sier Pedersen.