Anbud på molo-reparasjoner i løpet av en måned

Kystverket har vært ved moloen ved Steinesjøen, og fått hentet inn informasjon som skal danne grunnlaget for entreprisen. – Vi vil bruke større stein i dekkblokklaget enn det som har vært, i og med at moloen ikke holdt i stormen, sier fungerende regiondirektør i Kystverket, Tor Vidar Olsen.

Uværet har laget hull i moloen på Steinesjøen i Bø. Hvis ikke dette blir reparert raskt risikeres det ytterligere skader, og Kystverket er gang med arbeidet med sikte på ei snarlig løsning.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

Kystverket var mandag til stede ved Steinesjøen og fikk utført endel arbeid.

– Det vi gjorde var at vi hadde selskaper GEO Lofoten der, til å fly med droner. Først var vi ute med båt og foretok merking, deretter ble det flydd over med drone for å få oversikt over skadene og målt. Vi skal på basis av dette lage en såkalt profilering, sier fungerende direktør i Kystverket, Tor Vidar Olsen.


Skal ha opp drone for å gjøre kartlegging ved Steinesjøen:

– Trolig ei kostnadsramme på 15-20 millioner kroner

Samferdselsminister Jon Georg Dale svarer på spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) at han vil be Kystverket vurdere kostnader for moloskadene ved Steinesjøen, med sikte på er rask løsning.

 

Større steiner i dekklaget

Litt tid må man vente, før alle svarene er på bordet.

– De må ha litt tid på seg til å få gjort beregning av steinstørrelser og mengder som må til for å få moloen satt i stand igjen. Sannsynligvis kommer vi til å gå litt opp i størrelsen på dekkblokklaget i forhold til det som har vært, i og med at det ikke holdt i stormen. Moloen må forsterkes, sier Olsen.

Han tilføyer at selve reparasjonen blir gjort fra sjøen.

– Det er mye som er fredet i området, og den veien som vi laget da vi bygde moloen ble pålagt fjernet. Slik at vi nå må gjøre operasjonen fra sjøsiden. Og vi må finne ut hvor vi skal få tak i massene som er nødvendig, med stor nok stein, sier han.

Olsen medgir at hvis man kunne tatt moloreparasjonen fra landsiden, kunne det forenklet arbeidet, men det hele kommer også an på logistikken, fra hvor man får tak i rett type stein til rett type kvalitet, noe som ikke er gitt å finne hvor som helst.

– Det er avhengig av flere faktorer hvordan det blir, og hvor vi får tak i det vi trenger, det er en liten logistikkoperasjon tilknyttet det. Så langt som jeg ser, er den løsnings med reparasjon fra sjøsiden den som ser ut som den mest hensiktsmessige per i dag, sier han.


Egil Kristoffersen & Sønner legger landbase for Gaukværøy-merder til Steinesjøen

Landbase for lokaliteten ved Gaukværøy er på plass for Egil Kristoffersen & Sønner.

 

Pris basert på anslåtte mengder

–  Å gjøre reparasjoner fra sjøsiden er vi vant til, vi har flere frittliggende moloer rundt omkring, der vi må bruke sjøveien for å få ting ordna, sier Olsen.

– Når tid har dere et prisestimat over reparasjonen?

– Når vi får profileringen fra konsulenten vil vå få mengdene stein, og da vil vi kunne lyse ut med en antatt kostnad. Tilbyderne som eventuelt kommer vil kunne gi en pris basert på det som er anslåtte mengder. Deretter er det hvor mye kapasitet de har, og hvor mange som er om beinet, som avgjør hva prisen blir, sier han.

Et anslag tidligere er at å reparere moloen vil trolig koste mellom 20 og 30 millioner kroner.

– Kan du si litt om tidsperspektivet?

– Vi jobber så fort vi kan, slik at vi kan løse dette så fort som rå er. Nøyaktig tidsanslag er vanskelig å gi, men jeg vil tro dette vil løse seg så raskt som ting lar seg gjøre. Vi satser på å få ut konkurransegrunnlaget i løpet av en måneds tid. Deretter blir det når selve jobben kan gjøres, som avhenger av at vi får tak i det vi trenger, sier han.

I revidert

– For statlig støtte vil jeg tro at det nærmeste nå er revidert statsbudsjett, at vi får midlene tilført derfra, ettersom det er det nærmest av budsjettomkalfatring som gjøres. Vi får nå prosjektet ut på anbudskonkurranse, så får vi se hvor mange som kommer og er klare til å gjøre en jobb, og vi får håpe at pengene kommer, sier Olsen.

Om ikke utbedringer gjøres, vil naturkreftene etter hvert sørge for mer ødeleggelser.

– Naturen har fått et overtak der og jobber med saken, så det blir ikke bedre for å si det sånn, sier Olsen.