Bevilger 2 mill.

Satser på mer fiber i Bø

Bø kommune har i dag en dekningsgrad for internett via fibertilknytning på 81 prosent. Nå bevilges to millioner kroner til ytterligere utbygging.

Det bevilges to millioner kroner til videre utbygging av fibernettet i Bø kommune.  Foto: Corbis

Bø kommune ønsker å videreutvikle høyhastighetsbredbånd til flesteparten av innbyggerne.

I første omgang foreslår rådmannen at disse områdene prioriteres i følgende rekkefølge:

– Føre – Vinje (allerede påbegynt og bevilget 500.000 kr)

– Gustad og Risnesveien

Rådmannen anser at siden Føre – Vinje er påbegynt, vil det være nødvendig å fullføre prosjektet.

Utbyggingen på Gustad er på grunn av fastboende og næringsaktivitet, mens Risnesveien er et mindre prosjekt der det er regulert for boliger og at det foregår næringsaktivitet i området.

De estimerte kostnadene, der Føre – Vinje inkluderes, er på kr. 1.925.00, med egenandel kr. 1.200.000. Videre er Gustad estimert til kostnad kr. 590.000 og Risnesveien kr. 135.000.

I neste omgang er områdene Skårvågen, Veggemo og Gimstad foreslått i uprioritert rekkefølge.

Kostnadene knyttet til andre fase vil det jobbes videre med, presiseres det.

– Det er mulig å hente disse midlene fra avsatte driftsmidler eller utbytte fra Vesterålskraft, heter det fra rådmannen.

Kostnadene er estimert til en egenandel på kr. 3.130.000, med Skårvågen kr. 1.500.000, Veggemo med kr. 815.000 og Gimstad med kr. 815.000.

Formannskapet vedtok enstemmig å bevilge inntil kr. to millioner, hentet fra disposisjonsfondet, til fiberutbygging i Bø.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret.