Får overføre kommunalt lån

En fisker i Bø får overføre et kommunalt lån fra en båt til en annen.

ILLUSTRASJONSFOTO: Rådmannen i Bø innstiller på at en fisker skal få flyttet pant fra et fartøy til et annet. Det fartøyet kommunen hadde pant i, ble solgt uten at pantehaver ble varslet først.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

VOL skrev i går at en fisker i Bø kommune hadde solgt båten sin, som hadde kommunal pant etter et næringslån, uten å varsle kommunen om forholdet.


Solgte båt med kommunal pant uten å varsle kommunen først

Rådmannen i Bø foreslår at en fisker skal få flyttet et kommunalt lån fra et fartøy til et annet.


I dag behandlet formannskapet i Bø saken, der rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Rådmannen konkluderte med at saken er «særskilt» og at kommunen strekker seg langt for å være løsningsorientert.

Det er vanlig praksis at lånet blir innfridd ved salg av båt, men i dette tilfelle har søker meddelt at det er meget utfordrende å innfri lånet. Spesielt når båten ble solgt uten kvote. Samtidig ønsker Bø kommune å stimulere til økt verdiskapning i fiskerinæringa og ivareta fiskerne i kommunen skrev rådmannen i saksinnstillingen.

Bø formannskap vedtok i dag at kommunens pant flyttes fra gammel til ny båt for fiskeren. Den nye båten har et skjøte på syv millioner kroner og DnB har førsteprioritetspant på ni millioner kroner.