UiT-professor mottar Kongens fortjenstmedalje

Bøfjerding får utmerkelsen for sitt forskningsarbeid.

: UiT-professor Liv Helene Willumsen har skrevet flere bøker om hekseprosessene. I august mottar hun Kongens fortjenstmedalje.   Foto:  FOTO: LENA VERÅS ERIKSEN

Liv Helene Willumsen, professor emerita i historie ved UiT, mottar den prestisjefulle utmerkelsen i august. Dette kunngjør UiT selv på sin nettside tirsdag.

– Det er en stor ære, og jeg kjenner meg glad og stolt. Det er enestående å bli løftet fram på denne måten, og jeg kjenner meg veldig takknemlig, seier Willumsen til nettstedet.
 

Willumsen, som er oppvokst på Steine i Bø, har blant annet gjort seg bemerket for sin forskning på trolldomsprosessene i Finnmark, som ble grunnlaget for en opera av Ola Bremnes. Hun har også skrevet flere bøker om hekseprosessene, og var sentral i arbeidet med Steilneset minnested i Vardø, skriver UiT.


Kongens fortjenstmedalje deles ut «som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid». Medaljen overrekkes til Willumsen 16. august i Statsarkivet.