Her kan se hvilke turistfiskebedrifter som har rapportert mest fangst

Turistfiskebedriftene i Vesterålen har så langt i år rapportert fangst av 52.387 fisk.

krav: Myndighetene krever nå detaljert dokumentasjon helt ned på detaljnivå når turister skal ta med fisk ut av landet. Illustrasjonsfoto 

Mer enn halvparten av fangsten er innrapportert av to fisketuristbedrifter i Andøy.