Underskudd for Hovden Fiskeindustri AS

Hovden Fiskeindustri måtte notere seg for et minus i regnskapet for 2018 på 833.000 kroner.

Fra Hovden i Bø.  Foto: Idar Wangen

Selv om fiskeindustribedriften i fjor bokførte langt høyere inntekter enn året før, var kostnadsbildet tilsvarene høyere. En økning i kostnader fra 27 til 42 millioner kroner, samt mye lavere finansinntekter enn finanskostnader, førte til minus på bunnlinja på over 800.000 kroner.

I revisors beretning for årsregnskapet for 2018 heter det at etter revisors mening kan det være noe usikkerhet om verdien av en av selskapets kundefordringer knyttet til eksport av fisk til Italia.

– Etter vår mening burde således selskapets avsetning for tap på fordringer vært økt, sier revisor i beretningen.

Tall i kr
 

2018

2017

Sum driftsinntekter

42 845 000

28 861 000

Driftsresultat

615 830

1 598 921

Res. før skatt

-833 456

81 662

Sum eiendeler

39 693 269

44 760 729