Bø-leder truet med å trekke seg

Det ble en opphetet debatt hos Nordland fylkes fiskarlag i går. Den endte med at Jan Fredriksen fra Bø, som er styreleder i fylkesfiskarlaget, satte sitt tillitsverv i spill.

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. 

Saken startet med at Geir Rognan fra Øksnes med at fylkesfiskarlaget ikke hadde fulgt et årsmøtevedtak om å føre forhandlinger med Fiskarlaget Nord om å slå lagene sammen, skriver Fiskeribladet.

Rognan foreslo for årsmøtet at forhandlingene skulle komme i gang igjen.

Det fikk Fredriksen til å reagere.

– Styret har stilt seg bak behandlingene vi har hatt i denne saken. Dersom forslaget til Rognan blir vedtatt, må jeg ta konsekvensen av at årsmøtet mener noe annet enn styret, sa Fredriksen, ifølge Fiskeribladet.

Geir Rognan trakk deretter forslaget. Et av temaene som spøker i bakgrunnen er om organisasjonene i Nord-Norge skal gå inn for kvotehandel også for de minste fartøyene. Det er svært ulike meninger om dette i fiskarkretser. Nordland fylkes fiskarlag har så langt sagt nei.