Fylkesfiskarlagslederen kritisk til havfarm og raketter fra Andøy

Lederen av Nordland fylkes fiskarlag er kritisk til havfarmplanene til Nordlaks og til flere rakettoppskytinger fra Andøya.

Styreleder Jan Fredriksen i Nordland fylkes fiskarlag. 

Dette går fram av årsmøtetalen. Bøfjerdingen Jan Fredriksen viser til at det fiskes mye i området rundt den planlagte havfarmen i Tranøyområdet.

– I det planlagte området foregår det mange ulike fiskerier året rundt. Mest er det lokale fiskere som drifter her, men også fiskere fra flere av Lofotkommunene er over til dette området med fløytline etter sei. Anlegget skal være mobilt og det skal kunne flytte for egen maskin. Det er jo en fordel, men likevel frykter jeg at konsekvensene for fiskeriene ved etablering av anlegget kan bli store. En spesiell utfordring her er at de fiskeriregistreringene som er gjort for området er gamle og ufullstendige. Det betyr at beslutningstakerne i forhold til søknad ikke har det rette beslutningsgrunnlaget og fiskeriene risikerer å bli overkjørt. Nordland Fylkes Fiskarlag har forsøkt å få Fiskeridirektoratet til å foreta nye registreringer av fiskeriaktiviteten uten at vi har lykkes med å få det til, sa Fredriksen til årsmøtet.

Han sneiet også innom satellittplanene til Andøya Space Center. Fredriksen sa at han var rimelig sikker på at planene kommer til å skape store utfordringer for fiskeriene, og ikke bare for lokale fiskere.

– Mange fiskere fra andre kanter av landet vil også bli skadelidende av denne aktiviteten dersom den blir realisert. Nordland Fylkes Fiskarlag arbeider med denne saken sammen med Norges Fiskarlag sentralt, opplyste Fredriksen.