Sonja fra Bø med i utvalg som skal gjøre forholdene bedre for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble lovfestet i 2015. I den forbindelse har de satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer.

Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre. I dette utvalget, som består av 15 personer, sitter altså Sonja Jennie Tobiassen fra Bø.

– Jeg kunne ikke takke nei da jeg fikk forespørselen fra departementet. Dette er en viktig oppgave med en veldig god intensjon. I dag er tilbudet veldig ulikt i de ulike kommunene. Jeg håper å bidra til at vi i utvalget får til ordning som blir lik for alle, der rettferdighetsprinsippet råder, sier hun til VOL.

Meritert skytter

Sonja Tobiassen fikk diagnosen Limb Girdles Muskeldystrofi i voksen alder, og er 100 prosent ufør. Før den tid utdannet hun seg til sykepleier og jobbet som det i flere år.

Tobiassen skyter for Kalotten miniatyrskytterlag i Tromsø, der hun har oppnådd svært gode resultater siden oppstarten for ni år siden. Hun har for eksempel mottatt Kongepokalen, og har også deltatt i Paralympics to ganger.

Nå gleder hun seg til å ta del i utvalgsarbeidet.

–  Det er en stor ære at jeg ble spurt, men også et stort ansvar. Siden jeg ikke har erfaring med slikt arbeid før, blir nok læringskurven bratt, sier Sonja Jennie Tobiassen til VOL.

For store forskjeller

Eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug, sier i en pressemelding at BPA fungerer godt, men at forskjellene er for store mellom kommunene som benytter seg av dagens ordninger.

–  Vi setter derfor ned et utvalg som skal gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Har ett år på seg

Utvalget ledes av jurist og daglig leder Marianne Skattum. Hun og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise og stor kunnskap om BPA og andre relevante fagfelt.  

–  Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og ikke minst at brukerorganisasjonene er godt representert. Det er brukerne som kjenner hverdagen sin best og som vet hva som er de største utfordringene med dagens ordning, sier Listhaug i pressemeldingen.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020. Les mandatet her.


BPA-utvalget består av følgende personer:

Leder:
Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer:
Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo