Bare èn vesterålskommune er bedre enn landsgjennomsnittet på skatt

Skatteinntektene til kommunene har økt med 3,7 prosent fra i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bare en kommune i Vesterålen har oppnådd bedre resultater.

Bø kommune har størst vekst i skatteinntektene i Vesterålen. Bø er den eneste kommunen som har økt den kommunale skatteinngangen mer enn landsgjennomsnittet. 

Den kommunen er Bø, som har en vekst på 4,1 prosent. Sortland og Øksnes følger tett etter med en vekst på 3,4 og, 3,0 prosent, mens Andøy sakker akterut og har en tilbakegang på 2,9 prosent i perioden. Samlet har kommunene i Vesterålen og Lødingen en vekst på 1,7 prosent, som altså er 2,0 prosentenheter svakere enn landsgjennomsnittet.

Kommunal skatteinngang

15M0916M0917M0918M0919M09Endring%
36,741,242,646,047,94,1
Sortland169,1186,2194,9208,7215,93,4
Øksnes78,687,991,597,2100,13,0
Lødingen37,639,941,241,842,21,0
Hadsel132,4147,3153,8155,5156,90,9
Andøy84,790,793,4103,3100,3-2,9
Totalt539,1593,2617,4652,5663,31,7

Tall i mill kroner.

Skatteinntektene til kommunene utgjør bare en liten del av de totale skatteinntektene. Tre av vesterålskommunene har tilbakegang på den totale skatteinngangen etter ni måneder.

Verst stilt er det med Lødingen, som er ned 12,6 prosent. Hadsel er ned 6,8 prosent og Andøy er ned 7,2 prosent.

Bø skårer best også totalt med en samlet vekst på 11,8 prosent. Den totale skatteinngangen er på 190,9 millioner kroner så langt i år.

Total skatteinngang

Kommune18-0919-09Endring%
169,9190,011,8
Sortland8128520,6
Øksnes450,3454,61,0
Lødingen177,6155,3-12,6
Hadsel845,3787,9-6,8
Andøy103,3100,3-2,9

Tall i mill kroner.

Samlet har Vesterålen og Lødingen en tilbakegang på 2,6 prosent så langt i år. De seks kommunene skiller seg klart ut fra landsgjennomsnittet, som så langt i år har en vekst på 6,8 prosent. Det er i hovedsak petroleumskatten som gir vekst. Inntektene er opp 13 milliarder kroner fra i fjor, som tilsvarer en vekst på 18,7 prosent. Dernes øker statsskatten med 7,1 prosent og folketrygdskatten med 5,0 prosent.