Uttalelse om politisentralisering til Stortinget

Berit Hansen, Bø Sp, har forfattet en uttalelse om sentralisering av politiet som Bø kommunestyre har oversendt regionrådet. Hansen ønsker at Stortinget også får uttalelsen.

Berit Hansen, Bø Senterparti  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Følgende uttalelse ble presentert for Bø kommunestyre i møte den 7. november. Hansen ba kommunestyret oversende uttalelsen til regionrådet, og at den ender i Stortinget.

«Nærpolitireformen» ble vedtatt i 2015. Dette er blitt en storstilt sentralisering av polititjenesten, stikk i strid med det folk ønsker. Folket ønsker en tjeneste i nærmiljøet, slik at man kan føle seg trygg uansett hvor i landet man bor.

I dag er en tredjedel av landets politistasjoner og lensmannskontor lagt ned. Flere av de gjenværende kontorene er svekket som følge av kortere åpningstider og færre politifolk til å gjøre jobben. Dette har ført til dårlig beredskap og redusert tilgjengelighet overfor befolkningen. Som en konsekvens av politisentraliseringen må nå brann -og redningstjenesten stadig oftere gjøre politiets jobb.

I Bø kommune er vi «tilgodesett» med et lensmannskontor som er betjent kun fire timer per uke, og patruljerende politibiler er så og si fraværende. Nærmeste politibil kan befinne seg opptil 17 mil unna og responstiden blir dermed altfor høy. Dette anses som et hån mot befolkningen og mange føler seg utrygge. Bø kommune krever en reel styrking av lensmannskontorene, både med flere politifolk og økte ressurser til nødvendig materiell.

Målsettingen om minst to politifolk per tusen innbyggere i Norge må oppfylles i alle politidistrikt. Dette krever økte bevilgninger til politiet, slik at det er tilstrekkelig ressurser til å ansette nok politifolk over hele landet.»