Siw fra Bø ble varaordfører i Bærum for en måned siden. Nå har hun også blitt gjenvalgt som leder for Bærum Høyre

For en måneds tid siden, ble Siw Wikan fra Bø valgt til varaordfører i Bærum for neste periode. Mandag ble hun også igjenvalgt som nestleder i Bærum Høyre.

Da Vol tar kontakt med Wikan mandag kveld, ser hun frem til å gyve løs på to nye år som leder.


Bøfjerding ble varaordfører i Bærum

Siw Wikan fra Bø, ble nylig valgt til varaordfører i en av Norges største kommuner.


– For meg personlig har det vært en sann glede å få lov til å lede en partiorganisasjon med så mange flinke og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Det er en bred sammensetning av ulike mennesker med mye kunnskap og erfaring som skal gi oss de gode resultatene, sier hun.

Wikan synes det er stas å være medlem av Bærum Høyre, som med sine 1321 medlemmer er Norges største lokalparti for Høyre.

– Det er lagt ned et godt arbeid gjennom mange år slik at vi til en hver tid kan representere det samfunnet vi lever i og ivareta utfordringene vi står overfor. For meg personlig har det vært en sann glede å få lov til å å lede en partiorganisasjon med så mange flinke og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Det er en bred sammensetning av ulike mennesker med mye kunnskap og erfaring som skal gi oss de gode resultatene, slår Siw Wikan fast.