Nye skytterlagsskiver og nytt kunstgress i Bø

Bø kommune skal søke om spillemidler for 2020, der en rekke tiltak og planer ønskes realisert.

Illustrasjonsbilde Bø Skytterlag. 

Bø kommune har mottatt fem søknader om spillemidler, hvor fire gjelder ordinære anlegg og ett for nærmiljøanlegg. To av søknadene er fornyet, påpeker rådmannen i Bø i forkant av kommunestyrets behandling av saken kommende uke.

Søknader om spillemidler 2020 prioriteres i følgende rekkefølge, anfører rådmannen:

Ordinære anlegg:

1. Bø skytterlag – nye skiver

2. FK Luna – rehabilitering av fotballhall innvendig, nytt kunstgress

3. Straume Idrettslag – trimpark (Tuftepark)

4. Bøhallen SA – rehabilitering basseng

Nærmiljøanlegg:

1. Bø Trimgruppe – rehabilitering tursti

2. Straume Ballbinge

3. Steine Ballbinge

– Ballbingen legges inn i investeringsbudsjettet. Egenkapitalen finansieres av Bø kommune, påpeker rådmann Gundar Jakobsen.

Bø skytterlag sin søknad om nye elektroniske skiver, er fornyet for 4. gang, og FK Luna sin søknad om innvendig rehabilitering av fotballhall er fornyet for 1. gang.

– Søknad fra Bø skytterlag er fullfinansiert og funnet i orden. De resterende søknadene er uferdige. Dvs. at det per dags dato mangler obligatoriske vedlegg som kan dokumentere søknaden. Kun søknader som er fullstendige vil sendes med status «godkjent» til fylkeskommunen innen fristen for oversendelse 15. januar 2020. Det er kun godkjente søknader som kan innvilges tilskudd, fastslår rådmann Jakobsen.

Rådmannen foreslår avslutningsvis å prioritere de søknadene som lå inne fra tidligere år i samme rekkefølge som i 2019, slik at søkere som har stått lengst i kø får prioritet.