Bø Næringsforening:

Vil styrke lokalt næringsliv gjennom «Næringsløft Bø»

Bø Næringsforening (BNF) tar grep for å styrke det lokale næringslivet gjennom prosjektet «Næringsløft Bø». Foreningen søker også kommunalt næringsfond til formålet.

Bø Næringsforening. 

Næringsforeningen søker om kr. 50 000 til prosjektet gjennom det kommunale næringsfondet. «Næringsløft Bø» har en kostnads- og finansieringsplan på kr. 95 000.

I søknad om økonomisk støtte heter det at foreningen ønsker å videreføre Bøguiden med sterkere trykk på profilering og omtale av næringslivet i Bø.

Bøguidens medlemsmasse skal styrkes gjennom målrettede markedsaktiviteter lokalt i Bø og regionalt i Vesterålen. Det har lyktes oss å få tekstforfatter og fotograf inkludert i rammeavtalen med Nettrakett. Disse ressursene skal profilere 15 – 20 bedrifter i Bø gjennom året 2020. Arrangement av fire fokusmøter for lokalt næringsliv i Bø skal kommunisere fordelene ved medlemskap i Bøguiden. Det skal i tillegg arrangeres to nettverksmøter med regionale ressurser for nettverksbygging opp mot bedrifter i Vesterålen, skriver Bø Næringsforening i sin prosjektbeskrivelse.

Mål for prosjektet «Næringsløft Bø» opplyses å være:

- Styrke bevisstheten om potensiale i lokalt næringsliv gjennom profileringstiltak

- Bygge nettverk mellom lokale aktører og ressurser i regionen

- Bidra til økt antall medlemmer i Bøguiden

BNF ser på Bøguiden primært som et næringsorgan fremover. I en periode har det vært begrenset aktivitet i guiden på grunn av en interimsperiode som skyldes interne problemer i foreningen, opplyses det overfor Bø kommune.

– Dette har medført et tap av abonnenter som igjen gjør det umulig å videreføre guiden uten en prosjektstøtte i 2020. Vårt håp på sikt er å få abonnement-tallet opp slik at vi selv vil ha økonomiske rammer til årlige videreføringer, påpekes det.

Av kostnadsplanen til prosjektet kommer det fram følgende utgifter:

- Administrasjon 12 000 kr

- Annonsering 50 000 kr

- Reisevirksomhet 8 000

- Tekstforfattere/foto 25 000 kr

I tillegg til tilskudd fra kommunalt næringsfond på kr 50 000 tas det opp lån i bank på resterende 45 000 kroner for å realisere prosjektet.