Etablerer Fykomfei teaterkompani i Bø

Fykomfei teaterkompani er en nyetablert forening med formål om å arrangere årlige teaterverksteder i Bø.

Regine Normanns eventyrskikkelse fra Fykomfei.  Foto: Tone M. Sørensen

Foreningen ble stiftet 19.11.2019 og søker nå Bø Kommune om etableringsstøtte og tilskudd.

Fykomfei teaterkompanis hovedgeskjeft er å arrangere det årlige Fykomfei teaterverksted i anledning Reginedagan i Bø. Teaterverkstedet, som tar utgangspunkt i et eventyr av Regine Normann, er en tradisjon og en av grunnpilarene for Reginedagan, heter det i søknad om etablererstøtte.

I søknaden presiseres det videre at verkstedet går over fire dager og ender i en forestilling som er åpen for publikum.

– Fykomfei teaterverksted ønsker å la barn og unge være delaktige i prosessen med å skape teater under ledelse av profesjonelle teaterinstruktører. Fykomfei teaterkompani søker herved Bø Kommune om tilskudd til gjennomføring av Fykomfei Teaterverksted, skriver Hanne Sjaastad på vegne av teaterverkstedet.

Det søkes konkret om etablererstøtte på kr. 3 000 og tilskudd på kr. 7 000 fra Bø kommune.