Et steg nærmere Tuftepark i Bø

Straume Idrettslag ønsker å realisere trimparken Straume Tuftepark. Bø kommune åpner lommeboka til formålet.

Fra Tufteparken på Andenes. 

Fra før har både Sortland og Andenes fått sine Tufteparker, parker som er tilrettelagt for trim og hygge i friluft.

Straume Idrettslag har søkt om spillemidler på kr. 382 000 til prosjektet. Bø kommune er også omsøkt med ønske om kr. 30 000 til prosjektet. Totale kostnader til parken er estimert til ca. én million kroner.

– Gjennom også å ivareta og motivere pasientgrupper til slik fysisk aktivitet under veiledning vil deres helsemessige situasjon kunne bedres. Det sosiale aspekt gjennom at personer møtes til felles aktiviteter er erfart som medvirkning til økt livskvalitet og trivsel, påpekes det i søknaden.

Videre heter det at Bø kommune stadig søker å få flere innbyggere også. Det er et rikt kulturliv og mange idrettsaktiviteter, men Straume Idrettslag ønsker også å nå den målgruppen som ikke er aktiv på de etablerte aktiviteter.

Bø kommune er positiv til søknaden og innvilger støtte på 30 000 til Straume Tuftepark under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres. Midlene vil bli utbetalt når øvrig finansieringen av avklart.