SV reagerer på Zalaris-prosessen

Bø kommune underskrev tirsdag en toårig prosjektavtale med Zalaris HR Services Norway. Ordfører Sture Pedersen oppgir at målsetningen er å etablere flere arbeidsplasser i kommunen. Fylkesleder i Nordland SV, Christian Torset, er kritisk.

Christian Torset, SV.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Torset er av den oppfatning at her er det så mye som ikke henger på greip at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, sier han i en pressemelding.

– For det første er det snakk om arbeidsplasser som Bø allerede har. På sikt er målsetningen at Bø kommune skal kvitte seg med egne ansatte, som så eventuelt skal gjøre den samme jobben for Zalaris. Det vil bety at inntjeningen til Zalaris enten kommer fra kommunen, som da får mindre penger til andre tjenester, eller fra de ansatte, som da taper på endringen. Uansett er det dårlig for alle andre enn Zalaris, mener SVs fylkesleder.

Torset viser også til at Fagforbundet har bedt om å bli involvert i prosessen lenge, men har blitt ignorert.

– Hovedavtalen krever i slike tilfeller at relevante arbeidstakerorganisasjoner får anledning til å uttale seg skriftlig til besluttende organ. Det ser ikke ut som det har skjedd i denne saken. Å starte en slik prosess med å legge seg ut med Norges desidert største fagorganisasjon er så «hull i hodet» som det kan få bli», sier Torset.

Begrunnelsen bak omleggingen er et håp om at Zalaris på sikt skal få kontrakt med andre kommuner, og dermed gi flere arbeidsplasser i Bø.

Torset har begrenset tro på dette.

– Jeg gir honnør til alle som forsøker å skape distriktsarbeidsplasser, men dette er et selskap som har hovedkontor i Baltikum, der lønningene er langt lavere. Ærlig talt minner dette meg om Equinors løfter om ilandføring av gass i Finnmark, sier han og viser til at straks Equinor hadde fått kontrakten i boks, viste det seg selvfølgelig at billigste løsning var å foretrekke.

Fylkeslederen viser også til at kontrakten kan være i strid med anskaffelsesregelverket, og i tillegg er problematisk fordi svært sensitiv informasjon kan komme på avveie.

Positiv Bø-ordfører

Da Vol snakket med Bø-ordfører Sture Pedersen sist tirsdag, var han glad for at avtalen endelig er på plass.


Bø-ordfører håper på flere arbeidsplasser

Avtale mellom Bø kommune og Zalaris på plass

Bø kommune har vedtatt å utarbeide en toårig prosjektavtale med Zalaris HR Services Norway, med målsetning å etablere arbeidsplasser i Bø. Forslag til avtale er nå på plass.


– Når saken skal behandles i formannskap og kommunestyre, håper jeg på et så bredt og størst mulig flertall for prosjektet som mulig. Det kommer nok ikke som noen overraskelse at vi i posisjonen i Bø ønsker avtalen velkommen, samtidig som det er viktig å presisere at vi med dette ikke privatiserer lønnskjøringa i Bø, uttalte Pedersen.

Han presiserte at det Bø kommune gjør er å leie ut deres personell, som i dag jobber med blant annet lønnskjøring, til Zalaris under prøveperioden. Drivkraften er videre at Zalaris skal lykkes med sitt arbeide, og etablere et fast kontor for lønnskjøring for ikke bare Bø kommune, men for store deler av det offentlige Norge i Bø.

– Vi trenger nye arbeidsplasser i kommunen, påpekte Bø-ordfører Pedersen overfor Vol tirsdag.