Har startet Mental Helse i Bø

I går ble Mental Helse offisielt stiftet i Bø. Målet med lokallaget er å bidra til økt trivsel for alle innbyggerne i Bø kommune.

Fra stiftelsesmøtet av Mental Helse Bø i Vesterålen i går kveld. Fra venstre: Hans-Olav Kleiva, Ellen Mari Lundli, Svein Inge Lundli, May Celin Johannessen, Marianne Larssen Kleiva og Linn-Iren With.   Foto: Eddie Amundsen

Under stiftelsesmøtet ble Hans-Olav Kleiva, Ellen Mari Lundli, Svein Inge Lundli, May Celin Johannessen, Marianne Larssen Kleiva og Linn-Iren With valgt inn i styret.

– Styret skal fungere som et midlertidig styre fram til et ekstraordinært årsmøte. Dette vil bli gjort så snart vi har vervet flere medlemmer av Mental Helse i kommunen, påpeker styremedlemmene.

Kutt i tilbud

Pasienter i psykiatrien opplever stadig at det kuttes i tilbud og aktiviteter, og mange eldre føler seg isolert og ensomme, sier foreningen. Det er heller ingen hemmelighet at unge uføre i stor grad føler seg unyttig og lite verdsatt i lokalsamfunnet.

– Her ønsker vi å bidra for å bedre hverdagen. Vi i Mental Helse Bø ønsker å bidra med aktiviteter og sosiale tilstelninger. Vi ønsker også å påvirke lokalpolitikerne til økt satsing på blant annet psykisk helsevern. Med andre ord ønsker vi et blomstrende lokalmiljø, også for de aller svakeste i lokalsamfunnet.

Det skal legges vekt på møteplasser for alle deler av kommunen. Foreningen vet at en kopp kaffe og den gode samtalen med sambygdinger er helsefremmende.

– Vi håper også å få etablert gode tilbud om fysisk aktivitet på lavterskelnivå.

Det foreløpige styret sier videre at svært mange opplever ordet «mental helse» som et skremmende begrep. Sannheten er at vi alle har en mental helse, enten vi liker det eller ikke.

– Vårt mål er å gi et bidrag til å bedre den mentale helsen for dem som sliter. Blant annet vil en fast møteplass bli et kjærkomment tilbud som vi håper alle vil ta del i og ha et eiendomsforhold til.

Ungdomsavdeling

Barn og ungdom skal også være et satsingsområde for Mental Helse Bø. Foreningen håper det vil bli en ungdomsavdeling av foreningen etter hvert.

– Vi ønsker å påvirke barn og unge til helsefremmende tiltak, også de som faller utenfor fellesskapet av ulike grunner. Dette i nært samarbeid med målgruppen, foresatte, skoler, lag- og foreninger. Vi ønsker på ingen måte å konkurrere med etablerte lag og foreninger, men heller bli en samarbeidspartner og et supplement til aktiviteter og tilbud i hele vår langstrakte kommune, presiseres det.

– Meld deg inn i Mental Helse Bø og bidra, du vil gjøre en forskjell, oppfordrer den nystartede avdelingen avslutningsvis.