– Sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover

– Vi må være forberedt på en økning i antall smittede, og som en konsekvens av at sykdommen er alvorlig for noen må vi være forberedt på at sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover.

Kathrine Kristoffersen fra Bø er kommuneoverlege i Tromsø, og er sentral i koronabekjempelsen i Ishavsbyen. Hun mener Bø kommune gjorde rett i en tidlig fase av krisen. 

Det sier Kathrine Kristoffersen, bøfjerding og kommuneoverlege i Tromsø kommune, i et intervju med Vol. Kristoffersen står midt oppi situasjonen der 58 innbyggere er smittet i Tromsø kommune.

– De første dødsfallene i Nord-Norge skjedde hos dere; hvordan er situasjonen?

– Tromsø har fortsatt lite smitte. Nå har vi 58 smittede, og flere av disse er relatert til reisevirksomhet.

– Hvordan ser du for deg at koronakrisen vil utvikle seg framover?

– Vi må være forberedt på en økning i antall smittede, og som en konsekvens av at sykdommen er alvorlig for noen må vi være forberedt på at sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover. Etter hvert vil vi som andre områder komme inn i pandemiens neste faser som innebærer en større økning av smittede og flere lokalt smittede. Hvis vi følger myndighetenes råd og vedtak vil vi forhåpentlig klare å kontrollere utbruddet slik at det ikke blir så veldig mange som blir syke samtidig, og det blir håndterlig for helsevesenet.

- Vår kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel, ser for seg en epidemi i Vesterålen om en ukes tid. Altså det punktet hvor vi får like mange smittede like raskt som sør i Norge. Ser dere for dere det samme scenarioet?

– Denne typen beregninger er veldig vanskelig å gjøre eksakt. Det er mange ukjente variabler og vi vet foreløpig ikke nok om effekten av de tiltakene som er satt i verk. Men over noen uker vil vi nok kunne befinne oss der enkelte områder sør i landet er nå.

– Hvordan er det å stå i dette som kommuneoverlege, rent personlig?

– Jeg tror ingen kan unngå å bli personlig berørt av dette. Det er tøffe tider med mye ansvar og ukjent terreng med lange og intense arbeidsdager. Vi har imidlertid alle et viktig ansvar for å bidra til at dette skal gå best mulig.

– Hva tenker du om at Bø kommune så tidlig stengte skolene, før alle andre, og kan det ha hatt noen effekt som andre ikke har oppnådd?

– Jeg tenker at det i en viss fase av epidemien er riktig å innføre slike tiltak som Tromsø og Bø har gjort. Det er viktig å hele tiden vurdere hvor man er i epidemien slik at tiltakene justeres i forhold til det og i forhold til de nasjonale tiltakene. Årsaken er at man vil at ikke veldig mange skal bli syke samtidig og at man får kjøpt tid for å skaffe tilstrekkelig med smittevernutstyr, og å planlegge hvordan man skal håndtere det når antall smittede begynner å bli mange.

– Hvordan er dagene dine nå, og hvordan har helsearbeiderne i storbyen det?

– Det er hektiske dager, med veldig mange tanker i hodet samtidig. Nøkkelen for meg har vært å etablere godt samarbeid med kompetansemiljø både i og utenfor kommunen. Dette håndteres best med godt samarbeid og tillit. Helsearbeiderne i Tromsø står på som alle andre overfor store oppgaver, med en del usikkerhet i en hverdag som skifter raskt. Lederne gjør sitt aller beste for å ivareta tryggheten og helsa både for sine ansatte og pasientene.