Forlenger «søringkarantene» i Bø

Bø kommunestyre vedtar å følge de andre vesterålskommuner og forlenger karantene for de som kommer tilreisende til kommunen.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Alle som ankommer Bø kommune fra områdene sør for Nordland fylke ilegges hjemmekarantene i syv dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med ytterligere syv dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking jfr. forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og under reisen så langt det lar seg gjøre å holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater kommunen, heter det fra dagens vedtak i Bø kommunestyre.

Videre er vedtak om karantenepåbud og lignende med hjemmel i Smittevernloven delegert til formannskapet i Bø.