Smittevernlegen i Bø til urolige foreldre før skole og barnehageåpningen:

Oppfordrer folk til å ta langsomme og veloverveide beslutninger

I et informasjonsskriv til innbyggerne i Bø kommune, understreker smittevernlege Anders Svensson, at han stoler på myndighetene i forbindelse med tiltakene i koronasituasjonen.

- Vi har fått lov til å være langsiktige i helse-Bø. La oss få fortsette med å være gode lokalt, sa kommuneoverlege Anders Svensson.  Foto: Knut Ivar Aarstein

I skrivet viser Svensson forståelse for at koronaepedemien skaper mye engstelse og uro, der mange foreldre lurer på om de skal tørre å sende barna sine i barnehagen og på skolen.

– De lurer på om risikoen for at barna skal bli smittet, at de skal bli alvorlig syke eller at de skal ta med seg smitten hjem er for stor. Dette til tross for at ekspertene og fagfolkene i Folkehelseinstituttet og myndighetene mener at risikoen er liten og akseptabel, skriver han, og peker også på at mennesker stadig utsetter seg for risiko, uten at vi tenker så mye over det.

Svensson skriver videre at sannheten som hver enkelt selv skaper, lett kan komme i konflikt med myndighetenes beskrivelse. Det kan skape usikkerhet.

– Det sier seg selv. Det er lettere å forstå og akseptere risiko for det som er kjent og vanlig. Det er få av oss som får panikk for at sesonginfluensaen kommer i januar hvert år. Alle vet at det er farlig å røyke og vi er godt kjent med risikoen ved å drikke alkohol. Vi har vanskeligere for å vurdere risikoen for ukjente, usynlige faktorer som elektromagnetisk stråling og magnetisme.

Svensson sier avslutningsvis han ideelt sett burde kommet med et råd til usikre foreldre, men oppfordrer i stedet hver enkelt til å ta egne avgjørelser.

– Som smittevernlege kan jeg uten å nøle si at jeg stoler på myndighetene. Deres vurdering og min kunnskap og erfaring passer i min fortelling om koronaepidemien. Men det er min fortelling, ikke deres. Jeg har stor respekt for deres erfaring, for deres historie og det er opp til hver enkelt forelder å ta sin avgjørelse. Det er en viktig avgjørelse og det eneste jeg anbefaler er at dere ikke bruker magefølelsen, men heller bruker tid på en langsom og veloverveid beslutning, konkluderer han med i skrivet.

Hele innlegget til Svensson kan du lese her.