Bø kommune får 435.000 kroner for å sikre friluftsområde

Bø kommune får 435 000 kroner til å sikre Oksneset som friluftsområde for allmennheten.

Fylkesråd Kirsti Saxi (SV).  Foto: Susanne Forsland


Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV), er fornøyd med at Miljødirektoratet har prioritert de statlige midlene til dette området, etter anbefaling fra Nordland fylkeskommune.

– Oksneset er kartlagt og verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde. Området omfattes av Guvåghytta tilhørende Den Norske Turistforening, som brukes av mange bosatte i Vesterålen og andre tilreisende, påpeker fylkesråd Saxi i en pressemelding.

Det er mange kulturminner i området med særlig opplevelsesverdi. Området er egnet for et variert friluftsliv hele året, med aktiviteter som bading, fiske, klatring, turer og strand- og sjørelaterte aktiviteter.

– Å sette i stand parkeringsplass og turveien til Guvåghytta vil gjøre området enda mer tilgjengelig for besøkende, sier fylkesråd Saxi.

Fylkesråd Kirsti Saxi påpeker at det i år ikke kom alt for mange søknader til ordningen «Statlig medvirkning til sikring av friluftslivsområde for allmennheten», og håper flere kommuner benytter seg av søknadsmulighetene i neste runde.

– Dette kan være med å finansiere eksempelvis kjøp av eiendom for å sikre tilgang på viktige friluftsområder for allmennheten. Det er en viktig ordning med et langsiktig perspektiv, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.