Midler til «Etter skoletid» i Bø

Bø kommune er innvilget kr. 100 000 til prosjektet «Etter skoletid».

Oslo 20130801. Illustrasjon. Penger. Mynter. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix  Foto: Erlend Aas

Prosjektet har som formål å inkludere barn og unge. «Etter skoletid» retter seg mot ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet, og er ellers åpent for alle som vil være med.

I tilsagnsbrev til kommunen påpeker barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at Bø kommune budsjetterer med høye lønnsutgifter sett i sammenheng med antall deltakere i tiltaket, sett opp mot andre tilsvarende tiltak på ordningen. Tilskuddsbeløpet er også avkortet, blant annet fordi kommunen oppgir at de planlegger å følge skoleåret og ikke tilskuddsåret.