Inviterer til pilegrimsvandring på historisk vei

Bø og Malnes menighet inviterer til pilegrimsvandring langs den gamle kirkeveien i Bø.


Første pinsedag inviterer Bø og Malnes menighet til pilegrimsvandring med påfølgende pilegrimsgudstjeneste., står det å lese i en pressemelding.

Pilegrimsvandringen starter i Brenna og går langs den gamle kirkeveien. Dette var den aller første veien som ble bygd i Bø, fra Vinje over Bøbrekka til Bø kirke.

Veien skal ha stått ferdig i 1840. Årstallet er hogd inn i en stein ved veien. På steinen står initialene til de som var med på å bygge veien. De første initialene tyder på Lars Ellingsen fra Steine, Mathias Moe fra Lokkøy og Elling M. Pettersen fra Ramberg. Initialene HR er ukjent.

Veien ble bygd privat uten offentlige midler.

«En går ut fra at det var Schelderup på Vinje og Lars Ellingsen som holdt folk og ellers kostet veien. Veien ble senere rodelagt, som innebærer at hver gård nordover bygda fikk sin bit av veien å vedlikeholde. Det førte til at veien ikke ble like godt vedlikeholdt alle steder. For mange ble det både langt og tungvint når de skulle av sted for å vedlikeholde sin del. Det er kanskje årsaken til at veien i dag ikke er like godt synlig over alt, spesielt over myrtrekkene», heter det i pressemeldingen.