Solfylt åpning Reginedagan

De første arrangementene under årets Reginedager er i gang.

Den offisielle åpningen ble holdt i Friluftsgalleriet søndag ettermiddag, men før det var det friluftsgudstjeneste på Kalvøya og hagefest ved museet.

Bugge

Den offisielle åpningen av årets Reginedager, stod Erik Bugge for. Pensjonisten ledet kultursamarbeidet i Vesterålen i en mannsalder, og han har en praktfull eiendom noen gode steinkast unna friluftsgalleriet.

Bugge tok i sin åpning utgangspunkt i en spesiell hendelse i 1999. Da var han om bord et kystvaktskip sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen i Jennegga. Om bord var det også nasjonale representanter og ambassadørene fra Mexico, Guatemala og Island.

– Dette var starten på Vesterålens tusenårsmarkering og den store kultursatsingen i årene etter som de fem kommunene gjennomførte i fellesskap. Tanken var å la Golfstrømmen være metafor og inspirasjonskilde inn i et nytt tusenår, forklarte Bugge. Han ba folk om å løfte blikket og pekte på at mannen bak akkurat denne ideen var billedhuggeren Harald Oredam.

– Han mente at dette varme, kjærtegnet fra Mexico burde inspirere til kunst- og kulturuttrykk langs hele kysten vår når vi skulle feire starten på det nye tusenåret. Også tanker rundt miljøet ville han ha med.

Bugge minnet folk om at Kultursamarbeidet lot seg inspirere. Kommunene ble bedt om å komme med ideer om hvordan «Golfstrømmen»-ideen kunne gi videre ringvirkninger.


Reginedagan

– Mange ideer kom fram: Andøy ville satse på en ungdomsutveksling med Mexico. Gruppa fra Sortland ville male byen blå. For Hadsel ble stikkordet, «strømmen av kreativitet» mens Øksnes ville knytte «strømmer av kulturarrangementer» til det gamle fiskeværet, Nyksund. Høvedskvinna for mannskapet fra Bø var Laila Sæther. Hun og bøfjerdingene mente at Bøs tusenårsprosjekt burde være knyttet til fortellinger fra havet og Regine Nordman. Jeg regner med at Laila også hadde kontakt med Liv Helene Willumsen. Hva om vi arrangerer det vi kunne kalle noe slikt som reginedager sommeren 2000? Og slik ble det. To kulturansatte, Ingrid Lekven og Turid Eilertsen sto, sammen med mannskapet for planlegging og gjennomføring. Hele Bø måtte tas i bruk, var stikkordet. Og etter denne starten har vi hatt reginedager i 20 år. Vi gratulerer kunst- og kulturstrøm-komiteen som har stått på gjennom alle disse årene, sa Bugge.

Bugge fremholdt at Jennegga-arrangementet i 1999 har gitt mange ringvirkninger. Tilbakestrøm-prosjektet, der Vesterålen holdt kontakt med utflyttet ungdom, er ett av disse. Det samme er kunstverk Ræk i Hovden, sa Bugge. Kulturnestoren pekte på at denne satsingen tok slutt for tre-fire år siden, men Reginedagan fortsatte.

– Golfstrømmen minner oss om at vi lever i kontakt med andre kyststrøk og andre ytterkanter i verden. Jeg utfordrer alle som bryr seg om Reginedagan til å ta med seg denne påminnelsen videre. I dag blir vi hver dag også smertelig minnet om at vi lever i et globalt fellesskap. Korona-epidemien har gjort at vi må bry oss om det som skjer i Brasil og India, på Island og på Færøyene. Negative nyheter har bundet oss sammen og gitt oss store utfordringer. - For kunst- og kulturstrømkomiteen i Bø har det vært særlig krevende å planlegge en festival uten å vite om den i det hele tatt var mulig å gjennomføre. Det står stor respekt av resultatet, mente Bugge. Han refererte også prologen som Lars Saabye Christensen fremførte i Jennegga.

De musikalske innslagene stod Anniken Gynhild-Johnsen og Julie Willumsen for. Sistnevnte fremførte «Heim» og «Refreng», en ny og en gammel låt. Gynhild-Johnsen, som er Lipa-elev (The Liverpool Institute for Performing Arts) fremførte «Der livet e best» og oversettelsen av «If the world was ending» på norsk, som på norsk heter «Hvis verden»